Mokradła a dobrostan człowieka - Światowy Dzień Mokradeł 2024

Obchodzony 2 lutego Światowy Dzień Mokradeł to wyjątkowe święto przyrody. W tym roku organizatorzy postanowili podkreślić znaczenie mokradeł dla dobrej jakości życia ludzi, ustalając hasło: „Mokradła a dobrostan człowieka”.

Mokradła odgrywają niezwykle ważną rolę w ekosystemie, pełniąc funkcje ochronne i filtracyjne. Są niezwykle pojemnymi rezerwuarami wody, które regulują jej obieg w przyrodzie. Podczas intensywnych opadów magazynują jej nadmiar, przeciwdziałając powodziom. W okresach bezdeszczowych natomiast uwalniają wodę, niwelując skutki susz. Dzięki temu mokradła mają one ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności dla okolicznych obszarów. Ponadto obszary podmokłe chronią obszary wybrzeży w czasie sztormów i huraganów przed ich niszczeniem oraz zalewaniem przez wezbrane wody.

Mokradła stanowią centra bioróżnorodności, ponieważ od nich zależy około 40% gatunków roślin i zwierząt na świecie. Gatunki te przynajmniej w na jednym etapie swojego rozwoju wiązane są z mokradłami. Nie są one jedynie oazami dla wielu unikalnych gatunków roślin i zwierząt, ale mają również znaczący wpływ na klimat naszej planety. Mokradła wychwytują dwutlenek węgla z atmosfery i magazynują, zmniejszając stężenie tego gazu cieplarnianego. Szacuje się, że torfowiska przechowują około 30% węgla, czyli 2 razy więcej niż wszystkie lasy na świecie. Dlatego też są niezwykle cenne w walce ze zmianami klimatycznymi.

Jednak ich znaczenie nie kończy się na aspektach ekologicznych. Mokradła dostarczają także liczne dobra i korzyści dla ludzi. Pierwszą z nich jest oczywiście woda. Wielu ludzi na całym świecie czerpie korzyści z zasobów wody zebranych i magazynowanych przez mokradła, które są źródłem pitnej wody oraz wody używanej w rolnictwie.

Mokradła mają również ogromne znaczenie gospodarcze. Są miejscem, gdzie ludzie prowadzą hodowlę ryb, uprawiają trzcinę, zbierają miód, owoce i zioła lecznicze czy też wydobywają torf. W niektórych regionach mokradła są również ważnym obszarem eksploracji turystycznej, przyciągającym wielu odwiedzających z różnych zakątków świata, co przyczynia się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Warto również wspomnieć, że mokradła mają też znaczenie społeczne, stanowią znaczący element tworzący tożsamość regionalną. Na przykład, niektóre grupy etniczne i rdzenne społeczności odnoszą się do obszarów podmokłych jako ważnego elementu ich tradycji i historii. Mokradła, ze względu na swoją specyficzną atmosferę, charakterystyczną florę i faunę, od dawna stanowią inspirację dla twórców kultury. Pojawiają się w literaturze, filmach, muzyce i malarstwie, często jako miejsce tajemnicze, pełne niebezpieczeństw lub magii.

Niestety, mokradła z biegiem lat są coraz bardziej zagrożone. W wyniku urbanizacji, osuszania terenów czy zanieczyszczeń powstających w sąsiedztwie, wiele mokradeł znika. Dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę na ich znaczenie i chronić je przed dalszą degradacją.

Wszyscy jesteśmy powiązani z mokradłami – ich losy są splecione z naszym. To my, ludzie, mamy ogromny wpływ na to, czy przyszłe pokolenia będą mogły także cieszyć się ich bogactwem i dobrodziejstwami. Dlatego warto zadbać o mokradła, ochronić je i uświadomić innym ich znaczenie. Może dzięki temu przyszłe Światowe Dnie Mokradeł będą świętowane z jeszcze większą radością i szacunkiem dla tych niezwykłych ekosystemów.

Tekst: ŁO

Grafika: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy-promocyjne