XXIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

Poleski Park Narodowy i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie zapraszają uczniów szkół podstawowych z całej Polski do wzięcia udziału w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym.

Celem konkursu jest realizacja zadań edukacji przyrodniczej i regionalnej,ukazywanie piękna dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wyposażenie uczniów w wiedzę o regionie oraz rozwijanie zainteresowań ekologicznych.

Tematyka konkursu o PPN obejmuje zagadnienia: ochrony przyrody i środowiska, środowiska geograficznego, historii, turystyki oraz flory i fauny Parku, a także innych obszarów chronionych w jego regionie. Uczestnicy konkursu powinni wykazać się również wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i turystycznej.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół  podstawowych, 
 • udział w konkursie jest dobrowolny,
 • o udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii lub geografii,
 • konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego w dwóch kategoriach: I - klasy III- V oraz II - klasy VI-VIII,
 • o udziale szkoły w konkursie nauczyciele informują organizatora do 29 lutego 2024 r.
 • etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do 22 marca 2024 r.

Każda szkoła typuje tylko po 3 uczniów w każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła tylko w wersji elektronicznej protokoły konkursów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;do 27 marca 2024 roku.

Harmonogram konkursu
Etap Termin Godzina Miejsce
Szkolny do 22 marca 2024 r. w miarę możliwości Macierzysta szkoła
Okręgowy 24 kwietnia 2024 r. 10.00 Macierzysta szkoła - uczniowie otrzymują link przesłany na adres poczty elektronicznej szkoły podany w protokole i rozwiązują przez 1 godzinę arkusz w wersji  online pod nadzorem komisji szkolnej
Ogólnopolski 4 czerwca 2024 r. 10.00

Siedziba PPN w Urszulinie
22 - 234 Urszulin, ul Lubelska 3a

 

Forma konkurs

 1. Etap szkolny: forma pisemna (test powinien składać się z zadań zamkniętych i otwartych.
 2. Etap okręgowy: forma pisemna (test składa się z zadań zamkniętych i otwartych), zadania układa autor projektu przy współpracy z pracownikami PPN. Do etapu ogólnopolskiego kwalifikują się uczniowie, którzy otrzymali 80% prawidłowych odpowiedzi (w obu grupach).
 3. Etap ogólnopolski:
 • część teoretyczna (test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych)
 • część praktyczna: (tylko dla 10 najlepszych uczniów klas VI-VIII); uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej odpowiadają na 3 wylosowane pytania. 

Uczniowie klas III-V szkół podstawowych uczestniczą tylko w części teoretycznej.

O zajętym miejscu przez ucznia i uzyskaniu tytułu laureata etapu ogólnopolskiego decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Szczegółowy regulamin i harmonogram konkursu znajduje się TUTAJ oraz WZÓR PROTOKOŁU z etapu szkolnego.