Finał konkursu "Człowiek w środowisku"

Już niedługo, bo 15 marca 2024 roku, odbędzie się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „CZŁOWIEK W ŚRODOWISKU”.

Organizatorem przedsięwzięcia skierowanego do licealistów z naszego regionu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katerdra Inżynierii Środowiska i Geodezji UP Lublin, natomiast partnerem – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wstępem do konkursu była Wielka Lekcja, organizowana w październiku 2023 r.

Nagrodą dla pięćdziesięciu najlepszych finalistów konkursu będzie zwiedzanie Roztoczańskiego jak i Poleskiego Parku Narodowego. W obu tych regionach  zorganizowane zostaną 3-dniowe warsztaty terenowe, których koszt zostanie w pełni pokryty przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. 

Wszystkim finalistom życzymy powodzenia!