Oznaki wiosny w Poleskim Parku Narodowym

Mamy wiosnę, doczekaliśmy się😊

Na razie spokojnie, ale wiemy, że wielkie rzeczy mają skromne początki😊 Powietrze wypełnia śpiew ptaków, w cieplejsze dni obserwujemy pierwsze wybudzone motyle, chrząszcze, pszczoły i trzmiele.

Pojawiły się kolorowe kwiaty i wybijają się wśród pozimowej szarości. Niebieskie przylaszczki (Hepatica nobilis), żółta knieć błotna (Caltha palustris), podbiał (Tussilago farfara) , kolorowe miodunki (Pulmonaria obscura), białe zawilce gajowe (Anemone nemorosa), mniszki lekarskie (Taraxacum officinale) już szykują pąki kwiatowe. Ponadto rozwijają się pierwsze liście na czeremchach (Prunus padus), kwiaty na wierzbach (Salix)… Gdzie nie spojrzymy, życie budzi się z zimowego letargu!