Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”. Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Już od 1 stycznia 2015 r. rodziny mające troje i więcej dzieci będą mogły korzystać z Karty Dużej Rodziny na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Ministerstwo Środowiska przyłączyło się do rządowego programu na rzecz rodzin wielodzietnych oferując okazicielom karty bezpłatny wstęp na teren wszystkich polskich parków narodowych.

   

Zakres szczególnych uprawnień

 

1) Zwolnienie z opłat za wstęp na następujące ścieżki przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego : „Dąb Dominik”, „ Spławy”, „Perehod”, „Obóz powstańczy”;

 

 2) 50% ulga za bilety wstępu do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Poleskiego Parku Narodowego;

 3) Zwolnienie z opłat za biwakowanie na polach wypoczynkowych Poleskiego Parku Narodowego: Łowiszów,  Łomnica, Pieszowola, Babsk

  Więcej o programie na stronie : https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny