Ośrodek edukacyjny "Poleskie Sioło"

Ośrodek edukacyjny „Poleskie Sioło” - tradycyjna zagroda poleska to najnowszy ośrodek edukacyjny Poleskiego Parku Narodowego. Zostały w nim zgromadzone eksponaty związane z tradycyjnym poleskim domostwem. Będą się tu odbywały warsztaty i zajęcia edukacyjne pokazujące trudy życia codziennego na poleskiej wsi. 

Ośrodek znajduje się w Wytycznie (przysiółek Łowiszów, 1 km drogą gruntową od pomnika KOP) i został zbudowany na wzór tradycyjnych zagród poleskich sprzed wielu lat. Znajduje się tu budynek mieszkalny, spichlerz oraz stodoła – wykonane z drewna i kryte strzechą. Na terenie ośrodka znajduje się także piwnica typu ziemianka. W przyszłości zostanie tu założony przydomowy ogród.

dofinansowano