Ścieżka "Obóz powstańczy"

Ścieżka przyrodniczo - historyczna „Obóz Powstańczy” rozpoczyna się (i kończy) w miejscowości Lipniak.

Długość trasy: ok. 4 km

Czas przejścia: 1,5h - 2,0h

Co można zobaczyć?

                - historyczne miejsce obozu powstańców styczniowych,

                - Łąki Pociągi,

                - żeremie bobrowe,

                - „Dąb Powstańców”,

                - brzozy czarne, lasy mieszane, olsy kępkowo-dolinkowe

Ciekawsze gatunki zwierząt: łoś, jeleń szlachetny, sarna, bóbr, żuraw, bocian czarny, puszczyk zwyczajny

Ścieżka „Obóz Powstańczy” to ścieżka przyrodniczo-historyczna. Rozpoczyna sięw miejscowości Lipniak. To właśnie w jej okolicach znajdował się największy obóz Powstańców Styczniowych. Z tablic edukacyjnych dowiemy się o przebiegu powstania i funkcjonowaniu obozu w miejscowości Lipniak.

„Obóz powstańczy” przyciąga nie tylko historią, ale i przyrodą. Ścieżka prowadzi nas drogą leśną do wieży widokowej, zlokalizowanej na skraju łąk „Pociągi”. Może uda się Wam spotkać tam łosia czy jelenia.

Od wieży widokowej ścieżka „Obóz Powstańczy” prowadzi nas drewnianą kładką wzdłuż łąk i lasów. Nieopodal kładki znajduje się żeremie bobrowe. Bobrom nie przeszkadza obecność turystów, a dzięki ich pracom melioracyjnym możemy przywracać tym terenom mokradłowy charakter.

Do ścieżki dotrzemy następującymi drogami:

- od drogi krajowej 82 (skrzyżowanie w Urszulinie) w kierunku Sosnowicy: za miejscowością Jamniki w kierunku wsi Lipniak - 16 km

- od Sosnowicy w kierunku Urszulina: za miejscowością Zienki w kierunku wsi Lipniak - 11 km