Ośrodek Dydaktyczno-Administracyjny

Ośrodek Dydaktyczno - Administracyjny

Ośrodek Dydaktyczno - Administracyjny Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie przy ulicy Lubelskiej to ważny obiekt pełniący funkcję edukacyjną. Tutaj znajduje się „Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego", w którym, w okresie od września do maja, można oglądać małe żółwie błotne. W budynku OD-A w specjalnie do tego celu przygotowanej sali projekcyjnej zwiedzający mogą obejrzeć filmy poświęcone przyrodzie Poleskiego Parku Narodowego i kulturze Polesia. Filmy w szczególny sposób pozwalają zgłębić tajemnice bagien, a dla tych, którzy mają mniej szczęścia w terenie, umożliwiają spotkanie z mieszkańcami poleskich torfowisk. W budynku OD-A mieści się dyrekcja PPN, oraz biblioteka z niewielkim księgozbiorem. Tutaj w czytelni, można na miejscu skorzystać z licznych pozycji naukowych, wydawnictw książkowych, prac magisterskich oraz innych opracowań.

Obok budynku ODA znajduje się Ogród Dydaktyczny, po którym spacer, może stać się także ciekawą lekcją przyrody. Można tu obejrzeć niektóre interesujące gatunki flory naszego regionu. To z kolei stanowić może wstęp do wycieczki florystycznej pozwalającej poznać roślinność bagien Parku.