Przyrodniczy kalejdoskop RPN

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie aktywnej kampanii edukacyjnej „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”.

Ideą projektu jest m.in.: wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy przyrodniczej.

Nagrodzeni uczestnicy poza nagrodami rzeczowymi mają możliwość wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowym do Farmy Iluzji w Trojanowie. Planowany termin wyjazdu to 29 września br.

Honorowy patronat objął Kurator Oświaty w Lublinie.

Organizacja konkursu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 Więcej na www.roztoczanskipn.pl