Wschody Powiatu Włodawskiego

W piątek, 21 kwietnia podczas uroczystej gali w hotelu „Drob” Urszulinie nastąpiło rozstrzygnięcie prestiżowego konkursu do tytułu „(W)schodu Powiatu Włodawskiego”. Powiatowe „Oscary” otrzymali: w kategorii Osobowość Roku - prof. Stanisław Baj, w kategorii Firma - Huta Szkła w Dubecznie, w kategorii Instytucja - Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie. Wśród nominowanych było 9 podmiotów: dwie osoby, trzy firmy i cztery instytucje. Laureatów wyłoniła 8-osobowa Kapituła. Jednym z tegorocznych laureatów został Poleski Park Narodowy!

 

Sala Błękitna hotelu Drob zapełniona była tego wieczoru gośćmi nie tylko z powiatu, ale i województwa. Wśród tych specjalnych, poza nominowanymi, był m.in. Sławomir Sosnowski, marszałek województwa oraz starostowie: Piotr Deniszczuk, chełmski i Roman Cholewa, łęczyński. Łącznie na galę przybyło ponad 120 samorządowców, ludzi biznesu i kultury. Bogatą oprawę gali podkreślał specjalnie na tę okazję przygotowany film o nominowanych oraz koncert pięknych ballad w wykonaniu Natalii Wilk przy akompaniamencie Tomasza Momota.

Kategoria Instytucja: Nominowani - Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, Gminny Ośrodek Kultury w Hańsku, Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego

Laureat - Poleski Park Narodowy. PPN utworzony został 1 maja 1990 r. Podstawowym zadaniem PPN jest ochrona przyrody leżącej w obrębie Parku; największą uwagą są obdarzane ekosystemy torfowiskowe. Ważniejszymi zadaniami PPN z zakresu ochrony przyrody są: - poprawa stosunków wodnych, czynna ochrona obszarów otwartych, głównie torfowisk niskich, wysokich i przejściowych, przebudowa drzewostanów PPN, restytucja cietrzewia. Inne ważne zadania Parku to prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, prowadzenie edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej oraz udostępnianie dla turystyki. Jednym z najistotniejszych zadań promocyjnych należy szeroko rozumiana edukacja dzieci i młodzieży. PPN słynie z profesjonalnej obsługi tysięcy turystów oraz bardzo atrakcyjnej formy zachęcania ich do odwiedzania tego wyjątkowego miejsca. Na 23 istniejące parki narodowe w Polsce PPN należy do tych wybijających się, dzięki czemu powiat włodawski jest wyróżniającym się regionem turystycznym.

Parner główny: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Lubelskie - Smakuj życie). Sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Parczewie, Gramar Krzysztofa Łojewskiego, Handbud Wiesława Blicharskiego, Produkcja Pieczywa Adama Wojcieszuka, Carstar we Włodawie, Wirtualne Powiaty 3, Eko-Różanka Andrzeja Kaliszuka, WZURiB Tadeusza Łągwy.

Więcej o tegorocznej gali  "(W)schody Powiatu Włodawskiego" przeczytacie Państwo tutaj: http://bit.ly/2pK3BHc

Statuetka