Pieszy Rajd Zadaniowy ,,Wędrówki z żółwiem”

 

W dniach 29 i 30 maja 2017 roku odbył się Pieszy Rajd Zadaniowy "Wędrówki z żółwiem". Rajd poświęcony był tematyce związanej z obszarami Natura 2000. Pierwszego dnia, 29 maja w imprezie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, drugiego dnia, 30 maja szkół gimnazjalnych.

"Wędrówki z żółwiem"  to rajd o charakterze zadaniowym, otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. W trakcie imprezy uczestnicy przeszli wyznaczone wcześniej trasy w obrębie PPN po terenach objętych siecią Natura 2000 oraz wykonali liczne zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej.

Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyły się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam był czas na wspólną zabawę i ognisko.

Celem tej imprezy jest uświadomienie odbiorców o potrzebie tworzenia obszarów Natura 2000 dla ochrony najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt w celu zapewnienia ich bytowania w przyszłości oraz rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości na przyrodę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wyjątkowo liczną frekwencję i wspólną zabawę podczas rajdu.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link