"CZY OBUWIK BUTY OBUWA?" - Warsztaty 1-dniowe przeznaczone dla uczniowiów szkół podstawowych.


13 czerwca 2017 roku odbyły się jednodniowe warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych "Czy obuwik buty obuwa?".  Podczas warsztatów młodzież poznała zagadnienia związane z obszarami chronionymi, obszarami Natura 2000 i Polskimi Parkami Narodowymi. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w sesji terenowej, gdzie poznawali dzikie gatunki roślin i zwierząt żyjących na terenie Poleskiego PN. Podczas spaceru po terenie PPN, szczególną uwagę zwracano na gatunki i siedliska objęte siecią Natura 2000. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać Parkowe storczyki i inne rzadkie gatunki roślin. Spacerując po ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" młodzież ze szkół podstawowych, miała możliwość zobaczenia infrastruktury turystycznej PPN jako przykład racjonalnego gospodarowania na obszarach chronionych. Na zakończenie warsztatów, na uczestników czekał ciepły posiłek. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze: notatnik, długopis i pendrive. Dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom, za aktywny udział w warsztatach.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link