Ogólnopolski Konkurs Wiedzy: „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy i Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy: „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”

Cele konkursu:

Kształtowanie tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych, do których zaliczyć można m.in.:

- planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz przyjmowanie za nią    coraz większej odpowiedzialności,

- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,

- rozwijanie osobistych zainteresowań.

Zasady uczestnictwa:

-Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych

-Udział w konkursie jest dobrowolny

- O udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii

- O udziale w konkursie nauczyciele informują organizatora do 10 marca 2018 roku Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego

- Etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do 16 marca 2018 r.

- Pytania na etap szkolny przygotowują nauczyciele w macierzystych szkołach

- Każda szkoła typuje tylko 3 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła protokoły konkursów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Udział w konkursie stanowi zgodę  na publikacje zdjęć wykonanych w trakcie trwania zajęć, w materiałach promocyjnych (Facebook, strona www) Poleskiego Parku Narodowego

Tematyka Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

- sieć obszarów  Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego

- flora i fauna Parku

- środowisko geograficzne Parku

- ochrona przyrody

Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej, informatycznej i turystycznej.

 

REGULAMIN KONKURSU