„Od rana do wieczora chronić przyrodę pora”

Letnie dni otwarte PPN „Od rana do wieczora chronić przyrodę pora”” już za nami. Przez pięć dni, młodzi miłośnicy przyrody i Poleskiego Parku Narodowego, zaszczycali nas swą obecnością Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym w Urszulinie. Podczas licznych wyjazdów terenowych, nasi podopieczni mieli okazję poznać ścieżki przyrodnicze Parku: „Dąb Dominik”, „Perehod” i „Czahary”.  Uczestnicy zajęć wzięli udział także w leśnych podchodach na terenie O.O. Kochanowskie. Każdego dnia uczestnicy zajęć mieli zapewniony ciepły posiłek. Ostatniego dnia zajęć odbyła się wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie i do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gdzie wzięliśmy udział w bardzo ciekawych zajęciach edukacyjnych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wyjątkową atmosferę i duże zaangażowanie w realizacji zajęć.  Zdjęcia z tegorocznej edycji zajęć do zobaczenia na naszej stronie na Facebook.com

https://www.facebook.com/poleski

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link