Światowy Dzień Mokradeł

Z okazji „Światowego Dnia Mokradeł” 4 lutego odwiedzili nas wyjątkowi goście. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Urszulinie Młodzież, poprzez zajęcia warsztatowe, uczyła się o znaczeniu wody i obszarów podmokłych w środowisku. Wizyta rozpoczęła się od krótkiej prelekcji dotyczącej „Światowego Dnia Mokradeł”, konwencji Ramsar, oraz istotnej roli mokradeł na naszej planecie. Uczniowie dowiedzieli się, że woda nie służy tylko do naszych celów, ale jest niezbędna dla wszystkich organizmów na Ziemi. Kolejną częścią spotkania były zajęcia warsztatowe. Młodzi adepci ochrony przyrody, sami mogli dokonać analizy jakości wody. Otrzymali do porównania próbki wody pochodzącej z różnych źródeł, tj. wodociągu, torfowiska czy topniejącego śniegu. Ich zadaniem była ocena jej czystości na podstawie koloru, przejrzystości i zapachu. Kolejnym elementem zajęć była obserwacja wody pod mikroskopem. Młodzież starała się zaobserwować drobne organizmy występujące w wodzie. Radość dzieci, po odnalezieniu drobnych żyjątek, w próbkach które sami przygotowali, była ogromna.  Mamy nadzieję, że zajęcia warsztatowe przybliżyły młodzieży ogromne znaczenie wody w środowisku.