DNI KRAJOBRAZU POLESIA ZACHODNIEGO

W dniach 14-16 października 2019 r., w Poleskim Parku Narodowym odbyło się szkolenie:

"Dni Krajobrazu Polesia Zachodniego".

Dwa dni dla dorosłych (14-15.10.) i jeden dzień (16.10.) dla młodzieży szkolnej ze szkoły podstawowej w Urszulinie.

W szkoleniu dla dorosłych wzięło udział 50 osób. W pierwszy dzień odbyło się szkolenie teoretyczne. W sesji referatowej swoje referaty wygłosili: dr hab. Tadeusz J. Chmielewski, dr Agnieszka Kułak, dr Malwina Michalik-Śnieżek i dr Dawid Soszyński.

Drugiego dnia odbyła się sesja terenowa na której uczestnicy szkolenia przeprowadzali diagnozę stanu krajobrazu. Sesję terenową prowadziły Panie dr Agnieszka Kułak, dr Malwina Michalik-Śnieżek.

 Trzeciego dnia odbyło się szkolenie dla młodzieży w którym wzięło udział także 50 uczniów. Młodzież wysłuchała trzech referatów przeprowadzonych przez: dr hab. Tadeusza J. Chmielewskiego, dr Agnieszkę Kułak, dr Malwinę Michalik-Śnieżek. Po godz. 12.00 odbyły się warsztaty terenowe. Uczniowie oceniali stopień przekształcenia krajobrazu przez człowieka.

Sesje terenowe zakończyły się ogniskiem, podczas którego odbyły się konkursy (jeden dla dorosłych, drugi dla młodzieży).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i aktywny udział w szkoleniu.