Zadaniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej „Po poleskich szlakach”

 

3 października na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbył się zadaniowy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej "Po poleskich szlakach". Była to impreza ogólnokrajowa o charakterze zadaniowym, skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej. W rajdzie uczestniczyły drużyny 11 osobowe, każda z opiekunem drużyny.

Rajd rozpoczął się przed budynkiem Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, gdzie wszystkie drużyny otrzymały mapy z zaznaczoną trasą do przemierzenia oraz karty pracy.  Przy budynku Dyrekcji na uczestników czekały też pierwsze zadania do rozwiązania.  Dalej uczestnicy wyruszyli zgodnie z opracowaną trasą do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego PPN w Starym Załuczu. Tam czekały na nich kolejne zadania: bieg trójnogich trolli, test wiedzy i prezentacja własnego przysłowia z Polesia.

Głównym celem imprezy było zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej bogactwem przyrody i krajobrazu oraz ukazanie różnorodności przyrodniczej obszarów Poleskiego Parku Narodowego.

Na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek, zabawy integracyjne oraz nagrody rzeczowe. Dziękujemy uczestnikom, opiekunom oraz wszystkim zaangażowanym osobom. Do zobaczenia na Poleskich szlakach...

Fotorelacja dostępna na naszej stronie na portalu Facebook.com

 

 

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.