Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym - wyniki etapu okręgowego

Laureaci etapu okręgowego XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych 2021

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczniom zakwalifikowanym do etapu III Konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dotychczasowych etapów i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział.

Eliminacje finałowe Konkursu odbędą się 11 czerwca 2021 roku.

Listy z wynikami z podziałem na poszczególne kategorie - w załącznikach.

Laureaci III-V

Laureaci VI-VIII