Finał Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

11 czerwca 2021 roku odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i odbywał się w trzech etapach - szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim.
W części finałowej wzięło udział łącznie 43 uczestników. Każdy z nich musiał zmierzyć się z pisemnym testem wiedzy, a dla najstarszych uczniów przygotowano również test ustny.

Każdy z finalistów otrzymał nagrodę. Uczestnikom wręczono między innymi tablety, słuchawki bluetooth, namioty i wiele innych nagród rzeczowych.

Tematyka konkursu obejmowała takie zagadnienia jak:
- sieć obszarów Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
- flora i fauna Parku,
- środowisko geograficzne Parku,
- ochrona przyrody.

Konkurs został zorganizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poleski Park Narodowy. Patronatem objęli go: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

IMG 0121

vvvvvv