Noc Sów w Poleskim Parku Narodowym

W piątek 25 marca w Poleskim Parku Narodowym odbyła się Noc Sów.

Uczestnicy zostali podzieleni na 11 grup i pod opieką pracownika Parku wyruszyli w teren, aby nasłuchiwać tych pięknych ptaków. 

Na zakończenie zajęć zorganizowano ognisko z gorącą zupą. 

Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach i zapraszamy ponownie za rok!