Szkolenie z zasad udostępniania Poleskiego Parku Narodowego

W czwartek 31 marca odbyło się Szkolenie z zasad udostępniania Poleskiego Parku Narodowego.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Działalność edukacyjna, wydawnicza oraz infrastruktura Poleskiego Parku Narodowego.

Zasady udostępniania Poleskiego Parku Narodowego.

Czynna ochrona ekosystemów nieleśnych Poleskiego Parku Narodowego.

Czynna ochrona lasów Poleskiego Parku Narodowego.

Czynna ochrona fauny Poleskiego Parku Narodowego.

Działalność Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego.

Warsztaty etnograficzne – ośrodek edukacyjny „Poleskie Sioło”.

Warsztaty terenowe – torfowisko wysokie Durne Bagno.


Na zakończenie szkolenia uczestnikom zapewniono obiad. 

Dziękujemy za udział w szkoleniu!