Wyniki konkursu plastycznego

Dnia 15 kwietnia 2022 roku komisja w składzie:

1. Łukasz Omelczuk

2. Barbara Szczygieł

3. Weronika Piasecka

4. Bartłomiej Bąk

5. Dominika Popowska

oceniła prace nadesłane na konkurs plastyczny "Dzika przyroda wokół nas". W konkursie wzięło udział łącznie 545 osób. Komisja konkursowa oceniła prace, uwzględniając wykonanie oraz zrealizowanie tematu. Na podstawie uzyskanej punktacji sporządzono zestawienie ocen prac uczestników oraz wyłoniono zwycięzców i osoby wyróżnione. Wyniki przedstawiono poniżej:

Kategoria I: Dzieci w wieku przedszkolnym.

Kategoria I dzieci w wieku przedszkolnym

Kategoria II: Dzieci szkół podstawowych klasy I-III.

Kategoria II dzieci szkół podstawowych klasy I III

Kategoria III: Dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI.

Kategoria III dzieci szkół podstawowych klasy IV VI

Kategoria IV: Młodzież szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

Kategoria IV młodzież szkół podstawowych klasy VII VIII oraz ponadpodstawowych

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie nadesłane prace! Wybór był bardzo trudny. 
Serdecznie zapraszamy na uroczysty finał konkursu plastycznego, który odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 11.00 w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym w Urszulinie. Podczas Finału zaprezentowana zostanie wystawa najlepszych prac konkursowych.