Zapraszamy na pieszy rajd zadaniowy „Szlakami żółwia”

Serdecznie Zapraszamy do wzięcia udziału

w pieszym rajdzie zadaniowym ,,Szlakami żółwia”

W dniach: 31 maja oraz 7 czerwca 2022 roku na teranie Poleskiego Parku Narodowego

Rajd to impreza ogólnokrajowa o charakterze zadaniowym, skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej. Pierwszy dzień przeznaczony jest dla dzieci ze szkół podstawowych do klasy VI, natomiast drugi dla młodzieży ze szkół podstawowych klasy VII - VIII oraz szkół średnich.

Głównym celem imprezy jest zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej bogactwem przyrody i krajobrazu oraz ukazanie różnorodności przyrodniczej obszarów Poleskiego Parku Narodowego.

Pieszy rajd zadaniowy „Szlakami żółwia” rozpocznie się w różnych, wybranych przez startujące drużyny, miejscach. Opracowana przez grupy trasa musiała zawierać w swoim przebiegu 3 obowiązkowe punkty kontrolne, wskazane przez Poleski Park Narodowy: zadaszenie w Babsku; zadaszenie PPN przy Jez. Wytyckim oraz Ośrodek Edukacyjny PPN - "Poleskie Sioło".

Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbędzie się przy zadaszeniu turystycznym na Łowiszowie. Tam też będzie czas na wspólną zabawę i ognisko.

W rajdzie mogą brać udział drużyny maksymalnie 15 osobowe pod kierownictwem pełnoletniego opiekuna.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 maja 2022 r.

Liczba miejsce ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisów grup można dokonać telefonicznie w Zespole ds. Edukacji i Udostępniania Parku

nr tel. 82 5713 071, wewnętrzny 88 lub 83

Więcej informacji znajdziecie Państwo w programie i regulaminie imprezy:

PROGRAM I REGULAMIN

 

Logo NFOŚiGW DOFINANSOWANO