Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie!

Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie!

Przedmiotem opracowania, zgodnie z Regulaminem konkursu, jest opracowanie koncepcji architektonicznej/wizualizacji dla modernizacji i rozbudowy budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem terenu, ścieżką w „koronach drzew” oraz wieżą widokową. 

Spośród zgłoszonych prac Sąd konkursowy powołany przez Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, zgodnie z Regulaminem konkursu, wg określonych kryteriów, wybierze najlepsze prace. 

Pula nagród wynosi 70 tys. zł. (I Nagroda – 40 000 zł brutto, II Nagroda – 20 000 zł brutto i III Nagroda – 10 000 zł brutto). Autor najlepszej pracy konkursowej otrzyma zaproszenie do negocjacji na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na ten cel Park przeznaczy kwotę ok. 210 tys. zł.

Termin składania prac mija 28 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na www.roztoczanskipn.pl  BIP w zakładce Konkursy.