Już czas na przywrócenie mokradeł! - Światowy Dzień Mokradeł 2023

 


„Już czas na przywrócenie mokradeł!” to tegoroczne hasło Światowego Dnia Mokradeł.

Mokradła pełnią ważne funkcje w zakresie naturalnej filtracji wody, stanowią źródło wody pitnej, chronią przed sztormami i powodziami, magazynują węgiel oraz stanowią ważny rezerwuar bioróżnorodności. Pomimo roli jaką pełnią obszary podmokłe zanikają one 3 razy szybciej od lasów – od 1970 roku utraciliśmy ponad 35% z nich. Stąd tegoroczne hasło. Podkreśla ono potrzebę renaturalizacji i restytucji obszarów podmokłych.

Światowy Dzień Mokradeł obchodzimy 2 lutego każdego roku. Data nie jest przypadkowa, ponieważ 2 lutego 1971 roku podpisana została Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, w skrócie Konwencja Ramsar. W Polsce znajduje się 19 obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym, w tym Poleski Park Narodowy.

 

Poniżej zamieszczamy ikonografiki stworzone przez Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej, mieszczący się w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

whySDM

7SDMl

ktoSDM