Wyniki etapu okręgowego XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

LSCDN i Poleski Park Narodowy ogłaszają laureatów etapu okręgowego XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym.

Poniżej (w załącznikach) prezentujemy listę laureatów etapu okręgowego:

Laureaci klasy III-V

Laureaci klasy VI-VIII

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za udział w Konkursie Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym!

Ogólnopolski finał konkursu odbędzie się 2 czerwca 2023 o godz.10.00 w siedzibie PPN, ul. Lubelska 3a w Urszulinie.

Etap finałowy: 

-       część teoretyczna (test z ww. tematyki składający się z zadań zamkniętych i otwartych).

-       część praktyczna (tylko dla 10 najlepszych uczniów klas VI-VIII): uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej, odpowiadają na 3 wylosowane pytania.

Uczniowie klas III-V szkół podstawowych uczestniczą tylko w części teoretycznej.

O zajętym miejscu przez ucznia i uzyskaniu tytułu laureata etapu ogólnopolskiego decyduje suma punktów z części praktycznej i teoretycznej.

Laureatami zostaje po 10 uczniów szkół podstawowych.

W skład komisji etapu ogólnopolskiego wchodzą nauczyciele szkół podstawowych uczniów biorących udział w konkursie.

Komisja dopuszcza obniżenie/podwyższenie  kryteriów oceny oraz punktacji.

Laureaci etapu ogólnopolskiego otrzymują zaświadczenia i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego i ich opiekunowie otrzymują materiały wydawnicze Poleskiego Parku Narodowego.

Literatura jest dostępna w regulaminie Konkursu: Regulamin.

oznakowanie2WFOSIGW Konkurs