Marsz na orientację pt. "Z żółwiem poznajemy polskie parki narodowe"

Zapraszamy do udziału w marszu ma orientację, pt. "Z żółwiem poznajemy parki narodowe" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jest to kolejna edycja pieszego rajdu przeznaczona dla dzieci i młodzieży, którego głównym zadaniem będzie obserwacja przyrody pod kątem różnorodności gatunkowej, ochrony przyrody i sposobu jej udostępniania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem obszarów chronionych. Uczestnicy będą mieli za zadanie odnaleźć i rozpoznać gatunki roślin i zwierząt oraz rozpoznać siedliska naturowe. Ponadto uczestnicy powinni ocenić wartość przyrodniczą i krajobrazową zbiorowisk znajdujących się na trasie rajdu. Na punktach kontrolnym grupy będą odpowiadały na pytania problemowe dotyczące zachowań przyjaznych środowisku i wykonywały zadania sprawnościowe.

Ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapisy. Szkoły należy zgłaszać Zespołowi ds. Edukacji i Udostępniania Parku pod nr tel. 82 562 23 88 lub 82 562 23 83

Poniżej znajduje się regulamin oraz ramowy program marszu.

Regulamin