Współpraca Poleskiego Parku Narodowego i Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.

11 października 2023 r. w Urszulinie podpisano List Intencyjny będący deklaracją chęci współpracy pomiędzy Lubelskim Węglem „Bogdanka” S.A., a Poleskim Parkiem Narodowym. Złożenie podpisów Sygnatariuszy Listu miało miejsce w siedzibie PPN.

Łącząc swój potencjał w postaci możliwości, wiedzy i doświadczenia, Strony zadeklarowały dążenie do uzyskania obopólnych korzyści. Docelowo przewidziane jest utworzenie funduszu wspierającego projekty naukowo-badawczo-wdrożeniowe na terenie Parku, a także wsparcie dla realizacji zadań czynnej ochrony ekosystemów i gatunków na obszarze PPN oraz edukacji ekologicznej.

Na zdjęciu od lewej: Jarosław Szymański, Dyrektor Poleskiego Parku Nardowego, Kasjan Wyligała, Prezes Zarządu Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. oraz Dariusz Dumkiewicz, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

Fot. Ł.Omelczuk