Wyniki konkursu plastycznego "Poleskie mokradła"

 

Dnia 16 października 2023 roku komisja w składzie:

1. Karolina Lewandowska

2. Janina Adamska

3. Elżbieta Nowicka-Różycka

oceniła prace nadesłane na konkurs plastyczny "Poleskie mokradła".
W konkursie wzięło udział łącznie 488 osób. Komisja konkursowa oceniła prace, uwzględniając wykonanie oraz zrealizowanie tematu. Na podstawie uzyskanej punktacji sporządzono zestawienie ocen prac uczestników oraz wyłoniono zwycięzców i osoby wyróżnione. Wyniki przedstawiono poniżej:

Kategoria I: Dzieci w wieku przedszkolnym

kat 1

Kategoria II: dzieci szkół podstawowych klasy I-III

kat 2

Kategoria III: dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI

kategoria

Kategoria IV: młodzież szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz ponadpodstawowych

kat 4

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wszystkie nadesłane prace! Wybór był bardzo trudny. Nagrody zostaną rozesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej do 20 października 2023 roku.

 

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Logo WFOSIGW Lublin