Ogród Dydaktyczny

Zajęcia w ogrodzie dydaktycznym

Przy Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie urządzono niewielki ogród dydaktyczny. Jego zadaniem jest zapoznanie zwiedzających z przebogatym światem roślin Poleskiego Parku Narodowego. Jednocześnie ogród ozdabia siedzibę dyrekcji PPN i pozwala na krótki odpoczynek wśród zieleni. Możemy tu obejrzeć zarówno rośliny pospolite, jak i prawdziwe botaniczne osobliwości. Ogród urządzony został w taki sposób aby prezentował namiastkę niektórych siedlisk charakterystycznych dla Parku. Mamy tutaj skrawek torfowiska przejściowego, kwietną łąkę oraz zbiornik wodny z przylegającym do niego szuwarem.

 

 

 

 

Na szczególną uwagę zasługuje fragment ogrodu gdzie w niewielkim zbiorniku w kształcie okręgu zaprezentowano szereg roślin związanych z torfowiskiem przejściowym (na planie ogrodu oznaczonym numerem 1.). Tutaj rosną dwa bardzo rzadkie i chronione gatunki krzewów: brzoza niska i wierzba lapońska. Są one reliktami polodowcowymi, których najliczniejsze stanowiska zachowały się jeszcze w północnej i wschodniej części naszego kraju. W porównaniu ze znanymi gatunkami brzóz i wierzb charakteryzują się one karłowatym pokrojem, co umożliwia im łatwiejsze przetrwanie w skrajnie niekorzystnych warunkach tundry. Posadzono tu również wierzbę rokitę posiadającą podobne przystosowania. Ponadto rosną tu inne gatunki związane z tego typu torfowiskami. Są to krzewinki z rodziny wrzosowatych: żurawina błotna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna oraz liczne rośliny zielne: wełnianki pochwowata i wąskolistna, turzyce pospolita, nitkowata i dzióbkowata, sit członowaty, siedmiopalecznik błotny, tojeść pospolita i bukietowa, bobrek trójlistkowy. Warto przyjrzeć się również czermieni błotnej, której kolbowate kwiatostany z białymi podsadkami zapylane są przez ślimaki. Rośliny zarodnikowe reprezentują pospolite na torfowiskach: paproć - zachylnik błotny i skrzyp bagienny. Całość uzupełniają masowo porastające poleskie torfowiska mchy torfowce.

Centralne miejsce w ogrodzie zajmuje zbiornik wodny (numer na planie: 2.), w którym znajdują się grzybienie północne zwane potocznie liliami wodnymi oraz grążele żółte. Obie rośliny na stanowiskach naturalnych objęte są ochroną prawną. Na powierzchni wody zaobserwujemy również liście o kształcie podobnym do wcześniej wspomnianych gatunków, jednak dużo drobniejsze. Należą one do żabiścieku pływającego, który w naturalnych zbiornikach tworzy wraz z osoką aloesowatą (również znajduje się w oczku) zespół roślinny odpowiedzialny za szybkie lądowienie jezior. Po drugiej stronie kładki zaprezentowano roślinność szuwarową. W miejscach ze stagnującą wodą zobaczymy dobrze znane gatunki tj. trzcinę pospolitą oraz pałkę szerokolistną pomiędzy którymi rozpościera swoje różowe kwiatostany łączeń baldaszkowy. Obok nich rośnie szuwar kosaćca żółtego i pojedyncze rośliny krwawnicy pospolitej. Całości dopełniają rosnące w różnych miejscach żabieńce babki wodne.

Kontynuując naszą wędrówkę po ogrodzie należy koniecznie zatrzymać się przy kolejnym oczku wodnym (3.) utworzonym specjalnie dla wyeksponowania niezmiernie rzadkiej rośliny zwanej aldrowandą pęcherzykowatą. Jest ona jednym z ośmiu gatunków roślin mięsożernych występujących w Poleskim Parku Narodowym. Gatunek ten ma zaledwie kilka stanowisk w kraju i został wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Roślin". Warto zatem pochylić się nad wodą by przyjrzeć tej niewielkiej roślince, która w pułapki zatrzaskowe chwyta zooplankton i drobne larwy owadów. Z mechanizmem działania pułapek aldrowandy zapozna nas stojąca nieopodal tablica.

Obok urządzono łąkę kwietną (4.), która na początku lata zachwyca mozaiką kolorów i różnorodnością gatunków. Kwitną wówczas różne gatunki wyk, chaber łąkowy i bławatek, żółte jaskry ostre i komonica zwyczajna, białe jastruny. Wśród nich dostrzeżemy również koszyczki krwawnika pospolitego. Spomiędzy barwnych bylin dwuliściennych wychylają się kwiatostany traw: kupkówki pospolitej, wyczyńca łąkowego, wiechliny łąkowej. Tablica edukacyjna objaśnia jak istotną rolę pełnią łąki w zachowaniu różnorodności biologicznej oraz prezentuje niektóre ptaki związane z tym ekosystemem.

W innych miejscach ogrodu rośnie kilka gatunków związanych z liściastymi lasami grądowymi (5.). Wśród nich rośliny objęte ochroną gatunkową np: biało kwitnąca kalina koralowa, parzydło leśne, barwinek pospolity czy też kopytnik pospolity. Posadzono tu również chroniony wawrzynek wilczełyko, niewielki krzew wiosną obsypany różowymi, pachnącymi kwiatkami rozwijającymi się zanim pojawią się liście. Latem w miejscach kwiatów pojawiają się krwistoczerwone, silnie trujące owoce.

Główne elementy ogrodu opisane są na tablicach edukacyjnych, a wybrane gatunki roślin oznakowane są tabliczkami z nazwami gatunkowymi. O pomoc przy rozpoznawaniu roślin znajdujących się w ogrodzie poprosić można również pracowników Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku.