Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek – gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego

 

W dniach 23-25 czerwca na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyło się szkolenie: „Bycie mieszkańcem obszarów chronionych – przywilej czy obowiązek – gospodarowanie na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego ”.

 

Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia: 

 

-    Parki Narodowe jako najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce;

-    Powstanie sieci ekologicznej Natura 2000 w Europie i w Polsce;

-    Funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce – kryteria wyznaczania obszarów;

-    Omówienie siedlisk i gatunków z dyrektywy „siedliskowej”;

-    Omówienie gatunków dyrektywy „ptasiej”;

-    Tereny Poleskiego Parku Narodowego jako Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i Specjalnej Obszary Ochrony Siedlisk Natura 2000;

-    Zrównoważony rozwój – co to jest?

-    Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych w zrównoważonym rozwoju Obszarów Natura 2000 i Parków Narodowych;

-    Obszary Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego a nowe programy rolno-środowiskowe;

-    Korzyści i problemy związane z funkcjonowaniem sieci Natura 2000;

   Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego w zakresie jego udostępniania dla edukacji i turystyki przy uwzględnieniu zasad ochrony przyrody. 

   Infrastruktura edukacyjno-turystycznej PPN – sposób wykorzystania tych obiektów w zakresie turystyki realizowanej na obszarach Natura 2000 i w okolicy Parków Narodowych.

 

Uczestnicy szkolenia podczas licznych sesji terenowych, mieli okazję "od środka" poznać funkcjonowanie Poleskiego Parku Narodowego. Podczas trzech dni szkolenia, pokazano uczestnikom najciekawsze siedliska i gatunki związane z siecią Natura 2000. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze: teczkę-notes, pendrive i długopis, które służyły im podczas całego szkolenia. Bardzo serdecznie dziękujemy prelegentom i gospodarzom terenu, na którym odbywały się warsztaty. Dziękujemy też wszystkim uczestnikom, za aktywny udział, ciekawe spostrzeżenia i niezwykle dobrą atmosferę. Galeria zdjęć ze szkolenia dostępna poniżej: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.939329572874529.1073741861.349863725154453&type=1&l=acfa2ff62c

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link