Rowerowy festiwal przyrody – po poleskich drogach i dróżkach

25 sierpnia 2019 roku odbył się pierwszy Rodzinny Rowerowy Rajd na orientację – „Rowerowy festiwal przyrody – po poleskich drogach i dróżkach”. 
Uczestnicy mieli do wyboru trzy trasy o różnej długości i stopniu zaawansowania. Każdy z uczestników indywidualnie wybierał trasę. W rajdzie wzięło udział 200 osób - przede wszystkim rodzin z dziećmi.

Wszystkie trzy trasy rozpoczynały się przy Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym PPN w Urszulinie  i prowadziły do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego PPN w Starym Załuczu . Uczestnicy poruszali się po wybranych przez siebie trasach indywidualnie, zgodnie z otrzymaną mapą oraz wskazówkami w terenie.

Zadaniem uczestników było pokonanie całej trasy i odwiedzenie wszystkich punktów kontrolnych przygotowanych dla poszczególnych tras.

Podsumowanie rajdu oraz wręczenie upominków odbyło się przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu gdzie na wszystkich uczestników czekał poczęstunek oraz kilka dodatkowych atrakcji.  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w imprezie oraz fantastyczną atmosferę rajdu.

Fotorelacja z Rajdu dostępna na naszej stronie na Facebook.com www.facebook.com/poleski

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym”, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.