Wieże widokowe

 

Obszar Poleskiego Parku Narodowego to rozległe równiny torfowe. Teren jest płaski z niewielkimi tylko wyniesieniami. Aby zapewnić zwiedzającym Park możliwość obejrzenia zwykle niedostępnych terenów bagiennych zbudowano 7 wież widokowych. Usytuowano je, na lokalnych naturalnych wzniesieniach. Podziwiać można z nich rozległą panoramę otwartego torfowiska nawęglanowego Bagno Bubnów, widok na podobne torfowisko Bagno Staw oraz krajobraz torfowiska wysokiego typu kontynentalnego Durne Bagno porośniętego w centralnej części przez bór bagienny. Dwie wieże ustawione zostały na groblach stawów na trasie ścieżki przyrodniczej "Perehod". Umożliwiają one poza obejrzeniem panoramy stawów, dogodniejszą obserwację przebywającego tam - szczególnie licznie wiosną i jesienią - ptactwa wodno-błotnego. Jedną wieżę ustawiono także na grobli na ścieżce przyrodniczo - historycznej "Obóz Powstańczy" na Lipniaku. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji ptaków, jak również dużych ssaków łosi, saren, dzików.