Zwiedzanie grupowe

Propozycja  zwiedzania Poleskiego Parku Narodowego z przewodnikiem:

Na zwyczajowe zwiedzanie Poleskiego Parku Narodowego składają się następujące elementy:


- projekcja filmu o Poleskim Parku Narodowym

- zwiedzanie Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego,

- zwiedzanie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego PPN w Starym Załuczu ,

- zwiedzanie ścieżki przyrodniczej,

- ognisko integracyjne na zakończenie zwiedzania (dla chętnych)

Zwiedzanie Poleskiego Parku Narodowego w grupie powyżej 10 osób odbywa się z uprawnionym do tego przewodnikiem.


Film o Poleskim Parku Narodowym

W ofercie Park posiada dwa filmy prezentujące jego walory przyrodnicze. Filmy są do wyboru w zależności od tego, jakim czasem dysponuje grupa wycieczkowa lub inni turyści odwiedzający PPN. Pierwszy, krótszy film 29 minutowy omawia walory przyrodnicze Parku prezentując je poprzez pryzmat kolejnych czterech pór roku. Prezentuje szereg ciekawych gatunków roślin i zwierząt na tle krajobrazów i siedlisk Parku począwszy od wiosny. Jest to najbogatsza w gatunki pora roku w Parku. Film prezentuje przyrodę w kolejnych porach kończąc się ponownie wiosną symbolizując w ten sposób cykliczność zjawisk w przyrodzie. Drugi film dłuższy, 45 minutowy omawia przyrodę Poleskiego Parku Narodowego w ujęciu ekosystemowym. Pierwszymi omawianymi ekosystemami są ekosystemy wodne, bo to właśnie woda warunkuje zróżnicowanie i trwałość przyrody Parku. Następnie film prezentuje ekosystemy torfowiskowe, ich faunę i florę, a następnie zbiorowiska i zespoły leśne. Na koniec film prezentuje elementy kultury materialnej związanej z rejonem Parku.


Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego PPN

W budynku dyrekcji PPN, gdzie odbywa się m. in. projekcja filmów, znajduje się Ośrodek Ochrony Żółwia Błotnego. W Ośrodku tym w okresie od połowy września do końca maja przebywają małe żółwie błotne. Jest to jedno z działań służb Parku zmierzające do poprawy stanu populacji żółwia błotnego. W Ośrodku przetrzymywane są małe żółwie, z kilku powodów. Jednym z nich jest utrudniony dostęp do zbiorników wodnych w pobliżu legowisk, które w okresie wczesnej jesieni często pozbawione są wody. Młode żółwiki przebywając w Ośrodku przez okres zimy są intensywnie karmione i podrośnięte (2-3 razy większe niż na jesieni) wypuszczane są wiosną do zbiorników wodnych w pobliżu lęgowisk. Działania takie zwiększają ich szanse przeżycia w środowisku.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny PPN

Kolejnym elementem oferty jest zwiedzanie Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego PPN w Starym Załuczu . Znajduje się tam muzeum Parku i niewielka ścieżka przyrodnicza „Żółwik". Ekspozycja muzealna mieści się w niewielkim parterowym budynku i w stojącej obok wiacie ekspozycyjnej. Ekspozycja muzealna składa się z kilku działów. Są to w kolejności zwiedzania: dział geograficzny, akwarystyczny, historyczny, etnograficzny i przyrodniczy. W części przyrodniczej w terrariach prezentowani są żywi przedstawiciele fauny płazów i gadów Parku. W wiacie muzealnej znajdują się duże eksponaty kultury materialnej regionu. Są tu narzędzia rolnicze, sąsiek do magazynowania zboża, warsztaty rzemieślnicze i wiejskie wozy oraz bryczki pochodzące z warsztatów, jakie kiedyś działały w Starym Załuczu. Ostatnią atrakcją ODM jest ścieżka przyrodnicza „Żółwik" znajdująca się za budynkiem muzealnym. Ścieżka prezentuje wiadomości dotyczące żółwia błotnego oraz budowy lasu i jego mieszkańców. Na trasie ścieżki znajduje się oczko wodne, z fragmentem spleji z charakterystyczna roślinnością torfowiskową. W oczku można także czasem wypatrzeć dorosłego żółwia błotnego. Przy ścieżce zlokalizowana jest także woliera dla ptaków i wybieg dla ssaków, które służą do czasowego przetrzymywania i rehabilitacji chorych i rannych zwierząt. Ścieżka przygotowana została z myślą o najmłodszych turystach odwiedzających nasz Park.


Zwiedzanie ścieżek przyrodniczych

Ostatnim elementem oferty dotyczącej zwiedzania Parku jest przejście po trasie jednej ze ścieżek przyrodniczych. Na terenie PPN wyznaczonych jest pięć ścieżek. Są to ścieżki: „Dąb Dominik", „Spławy" i "Czahary" prezentujące głównie ekosystemy torfowiskowe Parku, ścieżka „Perehod" mająca charakter ornitologiczny oraz ścieżka przyrodniczo – historyczna „Obóz Powstańczy” na Lipniaku. Ścieżki posiadają swoją infrastrukturę edukacyjno-turystyczną w postaci tablic edukacyjnych opisujących poszczególne przystanki na trasie, zadaszeń, koszy na śmiecie, kładek przez torfowiska, pomostów i wież widokowych. Ścieżki maja optymalną długość od 2,5 km do 7,5 km i średni czas ich przejścia z przewodnikiem to ok. 2 godziny.


Ognisko
Na zakończenie wizyty w Parku w odpowiednio przygotowanych do tego miejscach można rozpalić ognisko, podsumować wizytę i oddać się pieczeniu kiełbasek, a następnie ich konsumpcji. Park nie zapewnia produktów żywnościowych na ognisko, a jedynie opał i kijki do pieczenia kiełbasek.

Szczegółowy cennik i regulamin dostępny tutaj: link