Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

POIiŚ

Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w PPN

 

 

Poleski Park Narodowy z dniem 31.12.2018 r. zakończył realizację projektu "Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków z nimi związanych w Poleskim Parku Narodowym w latach 2017-2018dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Celem projektu było zachowanie i przywrócenie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków na obszarze Poleskiego Parku Narodowego w latach 2017-2018. 

Wartość projektu: 494 836,42 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 420 521,70 zł

 

W ramach projektu prowadzono działania mające na celu:

1. Zachowanie we właściwym stanie ochrony zbiorowisk łąkowych i szuwarowych oraz torfowiskowych poprzez wykaszanie.

2. Zachowanie lub przywrócenia właściwego stanu ochrony siedlisk łąkowych, torfowiskowych, wrzosowisk, muraw napiaskowych i zbiorowisk synantropijnych, poprzez usuwanie drzew i krzewów.

3. Zachowanie w optymalnym stanie ochrony stanowisk roślin rzadkich: obuwika pospolitego, kosaćca syberejskiego, storczyka kukawki, buławnika czerwonego, miodownika melisowatego, lilii złotogłów, wawrzynka wilczełyko, wierzby lapońskiej i borówkolistnej-poprzez odsłanianie, odkrzaczanie i koszenie stanowisk.

4. Przywracanie naturalnego stanu ichtiofauny w 2 naturalnych zbiornikach wodnych PPN poprzez zarybienie rodzimymi gatunkami ryb - szczupak, lin, karaś pospolity.

5. Utrzymanie optymalnych stosunków wodnych na obszarze Poleskiego Parku Narodowego poprzez koszenie grobli i remonty istniejących urządzeń wodnych.

Działaniami ochronnymi przeprowadzonymi na powierzchni 240,77 ha objęto 9 gatunków oraz 11 typów siedlisk przyrodniczych.

Zrealizowanie projektu pozwoliło na osiągnięcie następujących efektów

  - utrzymanie właściwej retencji wód powierzchniowych Parku,

  - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzenia,

  - utrzymanie lub przywrócenie właściwego charakteru siedlisk otwartych,

  - utrzymanie populacji gatunków roślin rzadkich,

  - przywrócenie i zachowanie właściwej struktury gatunkowej ichtiofauny w zbiornikach wodnych Poleskiego Parku Narodowego

Mechanizm sygnalizowania o nieprawidłowościach

Instytucja Zarządzająca POIiŚ informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać za pośrednictwem adresu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub specjalnego formularza zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

 

www.mapadotacji.gov.pl