Aktualności

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych

 

 „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”.

 

22 października 2017 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego, odbyły się warsztaty dla dorosłych pt. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”. 

Działanie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0079/16-00

Projektu „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym” nr wniosku POIS.02.04.00-00-0079/16 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i terenowej. W pierwszej części warsztatów, omówiono następujące zagadnienia:

1. Obszary chronione - zapoznanie z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego.

2. Bogactwo przyrody i krajobrazu oraz różnorodność przyrodnicza obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego.

3. Znaczenie istnienia obszarów chronionych dla zachowania bogactwa przyrodniczego w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie turystyki, edukacji i rolnictwa przy zachowaniu zasad ochrony przyrody.

4. Sposób i możliwości udostępniania obszarów chronionych przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony przyrody na przykładzie infrastruktury Poleskiego Parku Narodowego.

Część druga stanowiły warsztaty terenowe, które miały miejsce na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" i "Obóz Powstańczy".

Całość zakończyła się obiadokolacją. W warsztatach wzięło udział 60 osób.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Jesienny zadaniowy rajd rowerowy "Nałęcz"

 

Jesienny zadaniowy rajd rowerowy „Nałęcz”

28 września 2017 roku            

 

           Kolejna edycja Jesiennego zadaniowego rajdu rowerowego „Nałęcz” za nami. W tym roku udział w rajdzie wzięło 200 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Rajd to impreza ogólnokrajowa o charakterze zadaniowym. Podobnie jak w poprzednich latach „Nałęcz” rozpoczął się przed budynkiem Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, gdzie wszystkie drużyny otrzymały mapę z zaznaczoną trasą do przemierzenia oraz zadania do przygotowania na trasie. Trasa rajdu prowadziła po terenie Poleskiego Parku Narodowego oraz obszarów Natura 2000.

            Głównym celem imprezy było zainteresowanie dzieci i młodzieży szkolnej bogactwem przyrody i krajobrazu oraz ukazanie różnorodności przyrodniczej obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego. Na punktach kontrolnych odpowiadali oni na pytania problemowe oraz zmagali się w konkurencjach sprawnościowych.

            Podsumowanie rajdu odbyło się na zadaszeniu w Łowiszowie, gdzie przy ognisku integracyjnym komisja konkursowa oceniła i nagrodziła pracę wszystkich grup.

Fotorelacja z rajdu

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody.

W dniach 18-19.09.2017 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się zajęcia edukacyjne: Dla każdego coś miłego - "Odkrywamy Park" - podchody przyrody. Podczas dwóch dni zajęć, 240 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, pod okiem pracowników Parku odkrywało uroki PPN oraz dowiedziało się o tajnikach pracy w Parku Narodowym. Dla wszystkich uczestników przewidziano okolicznościowe upominki, a całość wydarzenia zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami.

Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.