Aktualności

"CZY OBUWIK BUTY OBUWA?" - Warsztaty 1-dniowe przeznaczone dla uczniowiów szkół podstawowych.


13 czerwca 2017 roku odbyły się jednodniowe warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych "Czy obuwik buty obuwa?".  Podczas warsztatów młodzież poznała zagadnienia związane z obszarami chronionymi, obszarami Natura 2000 i Polskimi Parkami Narodowymi. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w sesji terenowej, gdzie poznawali dzikie gatunki roślin i zwierząt żyjących na terenie Poleskiego PN. Podczas spaceru po terenie PPN, szczególną uwagę zwracano na gatunki i siedliska objęte siecią Natura 2000. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać Parkowe storczyki i inne rzadkie gatunki roślin. Spacerując po ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" młodzież ze szkół podstawowych, miała możliwość zobaczenia infrastruktury turystycznej PPN jako przykład racjonalnego gospodarowania na obszarach chronionych. Na zakończenie warsztatów, na uczestników czekał ciepły posiłek. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze: notatnik, długopis i pendrive. Dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom, za aktywny udział w warsztatach.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Pieszy Rajd Zadaniowy ,,Wędrówki z żółwiem”

 

W dniach 29 i 30 maja 2017 roku odbył się Pieszy Rajd Zadaniowy "Wędrówki z żółwiem". Rajd poświęcony był tematyce związanej z obszarami Natura 2000. Pierwszego dnia, 29 maja w imprezie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, drugiego dnia, 30 maja szkół gimnazjalnych.

"Wędrówki z żółwiem"  to rajd o charakterze zadaniowym, otwarty o zasięgu ogólnokrajowym. W trakcie imprezy uczestnicy przeszli wyznaczone wcześniej trasy w obrębie PPN po terenach objętych siecią Natura 2000 oraz wykonali liczne zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej.

Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyły się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam był czas na wspólną zabawę i ognisko.

Celem tej imprezy jest uświadomienie odbiorców o potrzebie tworzenia obszarów Natura 2000 dla ochrony najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt w celu zapewnienia ich bytowania w przyszłości oraz rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości na przyrodę.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za wyjątkowo liczną frekwencję i wspólną zabawę podczas rajdu.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Konkurs Plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb” - laureaci

Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb”

 Poleski Park Narodowy, Urszulin 23 maja 2017 rok

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Dn. 23 maja 2017 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Nasza Natura - Mój skarb". W tym roku wpłynęła rekordowa liczba prac, a ocenę komisji nie ułatwiał bardzo wysoki poziom artystyczny dzieł.  Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom za ogromny nakład pracy włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom!

  Wyniki w tabeli poniżej:

Czytaj więcej...