Aktualności

Konkurs fotograficzny "Transgraniczny Rezerwat Biosfery – dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego"

W imieniu organizatora serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII z terenu powiatów: włodawski, chełmski, parczewski, łęczyński, lubartowski do udziału w konkursie fotograficznym pn. Transgraniczny Rezerwat Biosfery – dziedzictwo naturalne Polesia Zachodniego organizowanego przez Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego, Gminę Podedwórze oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Podedwórzu przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Tematyka konkursu

Prezentacja fotograficzna Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie jako regionu wyjątkowo cennego przyrodniczo. 

Kto może wziąć udział w konkursie fotograficznym?

Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie szkół podstawowych z terenu powiatów: włodawski, chełmski, parczewski, łęczyński, lubartowski w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy IV- VI szkoły podstawowej,

II grupa – klasy VII-VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu i przesłaniu w wyznaczonym terminie autorskiej fotografii wykonanej przez ucznia zgłoszonego w konkursie. Fotografia powinna prezentować walory przyrodnicze na terenie TRB Polesia Zachodniego. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnym terminie. 

Autorzy najciekawszych prac (fotografii) otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów konkursu i dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich oraz folderze informacyjno-edukacyjnym nt. TRB Polesia Zachodniego o zasięgu regionalnym.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 22 października 2021 r.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub dostarczać osobiście na nośniku pendrive lub CD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2021 roku na adres Organizatora, tj.: Podedwórze 96, 21-222 Podedwórze (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.irst.lubelskie.pl oraz www.gbp.podedworze.pl

Udział w konkursie oznacza akceptację załączonego regulaminu.

W razie pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rowerowe podchody przyrody dla dzieci i młodzieży szkolnej "Poznajemy środowisko żółwia błotnego"

W dniach 4-5 października w Poleskim Parku Narodowym odbyły się Rowerowe podchody przyrody dla dzieci i młodzieży szkolnej -  "Poznajemy środowisko żółwia błotnego". 

Program podchodów obejmował przejazd rowerem wyznaczoną trasą na terenie Poleskiego Parku Narodowego oraz wykonanie zadań na punktach kontrolnych. 

Wszystkim uczestnikom zapewniono posiłek regeneracyjny, materiały pomocnicze w postaci szelek odblaskowych, opasek i znaczków okolicznościowych, oraz nagrody - torby termiczne.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu! 

Działanie realizowane w ramach Umowy nr 106/2019/Wn-50/EE-EE/D o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Edukacja ekologiczna i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych w Poleskim Parku Narodowym” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

dofinansowano

Rajd rowerowy „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie rowerowym „Lubelskie Rowerowe z KSOW-em”, którego organizatorem jest Województwo Lubelskie. 🚲
 
Celem wydarzenia jest: promocja działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców lubelskich terenów wiejskich, poznanie walorów turystyczno-krajoznawczych ziemi lubelskiej oraz informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym. 🚵🌳🚵‍♂️🌲
 
📆 Termin Rajdu: 9 października 2021 roku, godz. 10.00
 
📌 Miejsce Rajdu: Poleski Park Narodowy (w części położonej na terenie Gminy Urszulin).
 
ℹ️ Wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w Rajdzie rowerowym należy zeskanować i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 października 2021 roku do godziny 12.00. Po tej dacie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na liście startowej.
 
🏆 Dla zwycięzców Rajdu w dwóch kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
❓ Zapraszamy do kontaktu telefonicznego (numery telefonów: 81 44 16 873, 81 44 16 693) oraz mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regulamin Rajdu oraz Karta zgłoszenia udziału dostępne są na stronie www.lubelskie.ksow.pl