Aktualności

Noc sów w Poleskim Parku Narodowym

 


Lokalizacja: Lubelska 3A, 22-234 Urszulin
Data i godziny wydarzenia: 20/03/2020, 17:00 - 21:00
Organizacja/Instytucja: Poleski Park Narodowy
Województwo: Lubelskie
Scenariusz: Prelekcja + Wycieczka
Maksymalna liczba uczestników: 120
Miejsce spotkania: Prelekcje odbędą się w budynku edukacyjnym przy dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego (Lubelska 3a, Urszulin). Posiadamy trzy sale audio-wideo, wyposażone w projektory multimedialne i sprzęt komputerowy. Sale mieszczą po 50, 60 i 60 osób.
Wycieczki w terenie poprowadzi 8 pracowników Parku w różnych jego miejscach.
Tylko dla osób pełnoletnich?: nie
Wydarzenie zamknięte?: nie
Opis: Prelekcje dla trzech grup poprowadzą pracownicy Parku. Następnie nastąpi podział na 8 grup 15 osobowych. Te grupy pod przewodnictwem pracownika Parku rozjadą się w różne jego miejsca, gdzie będzie można nasłuchiwać sów. Po nasłuchach wycieczka zakończy się ogniskiem. Zapewniamy kiełbaskę do ogniska.

 

jedyna taka noc w Polsce! - wydarzenie edukacyjne stowarzyszenia Ptaki Polskie

ZAPISY ZA POŚREDNICTWEM STRONY WWW.NOCSOW.PL (INNE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE)

https://nocsow.pl/

 Konkurs plastyczny

 

Poleski Park Narodowy zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym 

„CZTERY EKOSYSTEMY – WODA, LAS, TORFOWISKO, ŁĄKA – 30 LAT POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO”

 

Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych dla następujących uczestników:

-       Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym,

-       Kategoria II - dzieci szkół podstawowych klasy I – III,

-       Kategoria III - dzieci szkół podstawowych klasy IV - VI,

-       Kategoria IV - młodzież szkół podstawowych klasy VII-VIII, oraz ponadpodstawowych.

 

Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego.

 

Temat pracy: „Cztery Ekosystemy – Woda, Las, Torfowisko, Łąka – 30 lat Poleskiego Parku Narodowego”

 

Ilość prac: Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

 

Format: 297 x 420 mm (A3). Prace w innym formacie i prace z wykorzystaniem materiałów przestrzennych (liście, szyszki, nasiona) nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

 

Technika dowolna.

 

Termin nadsyłania prac: Prace wraz z Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu, należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do 5 maja 2020 roku. Liczy się data nadania przesyłki. 

 

Adres: Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin

 

Z dopiskiem na kopercie - Konkurs plastyczny „Cztery ekosystemy – woda, las, torfowisko, łąka – 30 lat PPN” 

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone podczas uroczystego Finału Konkursu Plastycznego, który odbędzie się w Ośrodku  Dydaktyczno-Administracyjnym Poleskiego Parku Narodowego (ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin) w dniu 20 maja 2020 r. o godzinie 11.00 – po uroczystym wręczeniu nagród zapraszamy chętnych na ognisko integracyjne przy Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu.

 

Więcej informacji:

 

Zespół ds. Edukacji i udostępniania Parku – tel. 82 562 23 83

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poniżej regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa wraz z  oświadczeniem

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA OŚWIADCZENIE

REGULAMIN KONKURSU

 

 

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .  Za jego treść odpowiada wyłącznie Poleski Park Narodowy.

 

 

 Poleskie mokradła

W dniu 4 lutego z okazji Światowego dnia Mokradeł odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. "Poleskie mokradła"

Warsztaty składały się z dwóch części, części referatowej i części warsztatowej.

W części referatowej poruszono następujące tematy: Zrównoważony rozwój na obszarach prawem chronionych, co to jest bioróżnorodność, dlaczego należy utrzymać różnorodność biologiczną. W dalszej części omówiono założenia konwencji Ramsar, przedstawiono PPN jako przykład zachowania bioróżnorodności przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i jednocześnie obszar objęty konwencją Ramsar. Omówiono inne obszary mokradłowe Polski. W części warsztatowej dzieci i młodzież zaznajomili się z organoleptycznym badaniem właściwości wody, czyli jak zbadać co za płyn znajduje się w pojemniku. Następnie odbyli zajęcia z mikroskopowania pt. "Życie  w kropli wody" dzięki którym, mogli zapoznać się z mikroświatem jaki zamieszkuje nasze sadzawki, bajorka, rzeczki i kałuże.

Uczestnicy za zaangażowanie i pracę podczas warsztatów otrzymali drobne upominki. Zajęcia zakończyły się wspólnym poczęstunkiem. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za aktywny udział w warsztatach.

W zajęciach brała udział młodzież ze szkoły podstawowej im. M. Konopnickiej z Piaseczna.