Aktualności

V Ogólnopolski „Wielki Dzień Pszczół"

Obchody Wielkiego dnia pszczół rozpoczęto krótką prezentacją na temat "Owady zapylające - ich rola w przyrodzie i gospodarce człowieka". W prezentacji przedstawiono jakie jest znaczenie owadów odpowiedzialnych za zapylanie roślin kwiatowych i jakie czekają na niezagrożenia ze strony działalności człowieka. Szczególną uwagę zwrócono na działanie na owady, a szczególnie na pszczoły pestycydów neonikotynowych.  Uzmysłowiono słuchaczom jak niedoceniana jest rola pszczół jako zapylaczy upraw rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.  Poinformowano także słuchaczy o tym, że Poleski Park Narodowy zrealizował dwa nieduże projekty związane z ochroną owadów pszczołowatych. Jeden z nich to: "Ochrona owadów zapylających w powiecie włodawskim, łęczyńskim i parczewskim ", a drugi "Pszczele barcie w Poleskim Parku Narodowym". W ramach realizacji tych projektów na terenie Parku umieszczono 20 domków dla dzikich pszczół i zasiedlone je murarką ogrodową oraz 10 barci dla pszczoły miodnej.

Czytaj więcej...

Kłody bartne w PPN

W ubiegłym roku na terenie Poleskiego Parku Narodowego rozpoczęły się dwa projekty, mające na celu ochronę owadów zapylających. Pierwszy z nich polegał na rozwieszeniu kłód bartnych, w których miały zadomowić się dziko żyjące pszczoły. Po roku obecności połowa z rozmieszczonych na terenie Parku kłód została zasiedlona przez dzikie pszczoły miodne. Nasi pracownicy doglądają ich regularnie, żeby zostały tutaj na stałe.

  

Pszczoły pełnią bardzo ważną rolę w ekosystemach leśnych. Zapylają wiele gatunków drzew, krzewów i roślin runa leśnego. Obecność pszczół w lesie jest bardzo korzystna dla różnorodności biologicznej tych obszarów. Montaż barci jest skuteczną metodą przeciwdziałania zanikaniu owadów zapylających. Na terenie PPN brakuje drzew, w których naturalnie mogłyby zamieszkać rodziny pszczele. Wykonanie kłód bartnych stworzy im odpowiednie warunki do bytowania.

 

 

 

 

Bartnictwo, jako tradycyjna forma pszczelarstwa, przeszło prawie całkowicie do historii. Warto przywracać taką formę gospodarki, ze względu na korzyści płynące z obecności pszczół w lesie. Dodatkowo inicjatywa może znacząco poszerzyć wiedzę społeczności lokalnej na temat roli pszczół w środowisku.

 

Na pierwsze miodobranie trzeba będzie jednak poczekać. Rodziny świeżo zadomowiły się na nowych stanowiskach, więc tegoroczne zapasy miodu będą dla nich kluczowe w okresie zimowym.