Aktualności

Nastał czas żurawi

Głos żurawi towarzyszy nam już od jakiegoś czasu, a to może oznaczać tylko jedno - zbliża się nieunikniony koniec lata. Te piękne, dostojne ptaki już gromadzą się przed jesiennymi odlotami. Jest to dobry moment, aby je obserwować. Podczas gdy latem chowały się w gęstwinach, skupione na wychowywaniu młodych, teraz pozwalają nam cieszyć się ich pięknem. Idealnym miejscem do obserwacji żurawi jest Bagno Bubnów, gdzie w szczytowym momencie nocuje nawet do 3 tysięcy żurawi. Zachęcamy do obserwacji zwłaszcza o świcie i zmierzchu, gdy ptaki wyruszają na miejsca żerowania, a następnie z nich wracają. 

zurki 1

zurki 3

Wielki Dzień Pszczół

W niedzielę 8 sierpnia w Ośrodku Edukacyjnym „Poleskie Sioło” świętowaliśmy Wielki Dzień Pszczół. Wydarzenie rozpoczęło się wykładem, następnie odbyły się zajęcia przy ulu oraz warsztaty z lania wosku. W międzyczasie uczestnicy mogli spróbować różnych rodzajów miodu, a także zwiedzić „Poleskie Sioło”. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach.

Wielki Dzień Pszczół jest jednym z ważniejszych świąt ekologicznych w polskim kalendarzu, jednak o tych maleńkich owadach powinniśmy pamiętać codziennie. Miód można cenić lub nie, ale jeść musi każdy, a to właśnie pszczołom zawdzięczamy 1/3 naszego pokarmu. Gdyby nie pszczoły (i w ogóle zapylacze), nie byłoby szarlotki, zupy ogórkowej i dżemu malinowego. W naszym kraju aż 80 % roślin to rośliny owadopylne.

Na całym świecie drastycznie zmniejsza się liczba owadów, w tym pszczół (zarówno tych hodowlanych, jak i gatunków dzikich). W przypadku pszczoły miodnej jej wymieranie określa się jako zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej. Wśród głównych przyczyn tego zjawiska wyróżnia się pestycydy oraz pasożyty i wirusy. Poważnym problemem dla pszczół są także uprawy monokulturowe. Zapewniają pokarm tylko przez krótki czas, po przekwitnięciu danej rośliny obszar uprawy staje się niemal bezwartościowy dla pszczół.

Dbajmy o pszczoły, pomagajmy im, a będą nam się odwdzięczać. Zbudowanie dla nich schronienia z użyciem łatwo dostępnych materiałów (szyszek, trocin, rurek trzciny) czy posadzenie miododajnych roślin nie zajmie nam dużo czasu, a da ogromną satysfakcję i pomoże naszym małym pracowitym owadom. 

2

20210808 090804 2

 

Podpisanie umowy między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Centrum Projektów Europejskich na realizację projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny”

W dniu 30 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego została podpisana umowa między Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a  Centrum Projektów Europejskich o dofinansowanie projektu pt. „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wydarzenie miało miejsce w Poleskim Parku Narodowym. W spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Pan Paweł Wdówik, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Michałkiewicz, Dyrektor Centrum Projektów Europejskich Pan dr Leszek Buller oraz Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego Pan Jarosław Szymański.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2023 r. przez Beneficjenta PFRON w partnerstwie ponadnarodowym z niemieckim partnerem: fundacją Global Nature Fund oraz polskim partnerem: Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 7 308 125,00 PLN.

Celem głównym projektu jest wypracowanie ramowego modelu dostępnego parku narodowego/krajobrazowego jako elementu oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje oraz tekst źródłowy dostępne są na stronie internetowej Centrum Projektów Europejskich: https://www.cpe.gov.pl/p2557/o-nas/aktualnosci/podpisanie-umowy-z-panstwowym-funduszem-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-na-realizacje-projektu-

Foto 2

Foto 3

Foto 4