Aktualności

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA "CZAHARY" JUŻ OTWARTA!

Budowa nowej ścieżki dydaktycznej Czahary

Mapa ścieżki do pobrania

W Poleskim Parku Narodowym powstała pierwsza ścieżka dydaktyczna na terenie kompleksu Bagna Bubnów. Nazwa nowo powstałej ścieżki – „Czahary” – oznacza porośnięte krzewami mokradła. Ludność na wschodnich ziemiach I Rzeczypospolitej używała tego słowa już w XVII wieku.

Trasa ścieżki prowadzi przez otwarte tereny torfowiska niskiego, a częściowo przez okalające je od północy zróżnicowane lasy, rozpoczyna się i kończy za wsią Zastawie, przy wieży widokowej. Dostępna jednak będzie również od strony Kulczyna i Wincencina.

Bagno Bubnów jest idealnym miejscem dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Można tu spotkać: kszyka, kulika wielkiego, rycyka, kropiatkę, śmieszkę czy błotniaka stawowego. To także doskonałe miejsce dla żurawi. Ich jesienne koncentracje na Bagnie Bubnów należą do największych w regionie. Ponad 3000 osobników potrafi się tutaj zgromadzić na tzw. noclegowiskach.

Czytaj więcej...

"W Świątecznym Nastroju"

Konkurs recytatorski

Dnia 12 grudnia 2017 roku w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie odbył się XV gminny konkurs recytatorski pt. "W Świątecznym Nastroju".

W konkursie wzięła udział młodzież i dzieci ze szkół podstawowych gminy Urszulin oraz dzieci przedszkolne. W konkursie wzięło udział 19 dzieci z przedszkola w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I - trzy i czterolatki, kategoria II - pięcio i sześciolatki. Dzieci i młodzież szkolna także startowała w dwóch kategoriach: kategoria I - klasy I-III, kategoria II - klasy IV-VII. W kategorii szkół podstawowych wzięło udział 32 uczestników. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Część nagród ufundował Poleski Park Narodowy.

 

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych

 

 „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”.

 

22 października 2017 roku, na terenie Poleskiego Parku Narodowego, odbyły się warsztaty dla dorosłych pt. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego w racjonalnym udostępnianiu obszarów chronionych”. 

Działanie realizowane w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0079/16-00

Projektu „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym” nr wniosku POIS.02.04.00-00-0079/16 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i terenowej. W pierwszej części warsztatów, omówiono następujące zagadnienia:

1. Obszary chronione - zapoznanie z celami i zasadami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego.

2. Bogactwo przyrody i krajobrazu oraz różnorodność przyrodnicza obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego.

3. Znaczenie istnienia obszarów chronionych dla zachowania bogactwa przyrodniczego w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie turystyki, edukacji i rolnictwa przy zachowaniu zasad ochrony przyrody.

4. Sposób i możliwości udostępniania obszarów chronionych przy jednoczesnym zachowaniu zasad ochrony przyrody na przykładzie infrastruktury Poleskiego Parku Narodowego.

Część druga stanowiły warsztaty terenowe, które miały miejsce na ścieżce przyrodniczej "Dąb Dominik" i "Obóz Powstańczy".

Całość zakończyła się obiadokolacją. W warsztatach wzięło udział 60 osób.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link