Aktualności

Finał Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

11 czerwca 2021 roku odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i odbywał się w trzech etapach - szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim.
W części finałowej wzięło udział łącznie 43 uczestników. Każdy z nich musiał zmierzyć się z pisemnym testem wiedzy, a dla najstarszych uczniów przygotowano również test ustny.

Każdy z finalistów otrzymał nagrodę. Uczestnikom wręczono między innymi tablety, słuchawki bluetooth, namioty i wiele innych nagród rzeczowych.

Tematyka konkursu obejmowała takie zagadnienia jak:
- sieć obszarów Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,
- flora i fauna Parku,
- środowisko geograficzne Parku,
- ochrona przyrody.

Konkurs został zorganizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poleski Park Narodowy. Patronatem objęli go: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

IMG 0121

vvvvvv

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym - wyniki etapu okręgowego

Laureaci etapu okręgowego XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych 2021

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczniom zakwalifikowanym do etapu III Konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dotychczasowych etapów i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział.

Eliminacje finałowe Konkursu odbędą się 11 czerwca 2021 roku.

Listy z wynikami z podziałem na poszczególne kategorie - w załącznikach.

Laureaci III-V

Laureaci VI-VIII

 

Z głębokim żalem...

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym, 11 maja 2021 roku, zmarł wieloletni pracownik Poleskiego Parku Narodowego, nasz serdeczny kolega, Andrzej Różycki.

ŚP Pan Andrzej, od chwili powstania Parku w 1990 roku, był z nim związany zawodowo, pracując przez prawie 31 lat na różnych stanowiskach o charakterze naukowo – badawczym oraz jako edukator w zakresie edukacji ekologicznej.

Straciliśmy wspaniałego kolegę i współpracownika, przyrodnika o szerokich horyzontach, świetnego biologa, ekologa i ornitologa, florystę i fotografika przyrody, doskonałego przewodnika turystycznego i niezastąpionego edukatora.

Rodzinie Pana Andrzeja przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z nią w bólu po tak bolesnej stracie.

 

Dyrekcja i Pracownicy

Poleskiego Parku Narodowego