Aktualności

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej został proklamowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństw. Wcześniej dzień ten był obchodzony 29 grudnia, ale w 2000 r. zmieniono datę na dzień 22 maja czyli datę wejścia w życie Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej.

Poleski Park Narodowy powstał 1 maja 1990 roku. Był to pierwszy w Polsce park narodowy o charakterze wodno – torfowiskowym. Przyroda Poleskiego Parku Narodowego jest niezwykle bogata. Różnorodność siedlisk pociąga za sobą występowanie ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt, w tym takie, które występują jedynie w tym regionie Polski. Park jest ostoją dla tak niezwykłych gatunków jak wodniczka czy żółw błotny. Różnorodność biologiczna to nasz wspólny skarb tylko razem możemy ją chronić.

Konkurs Plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar” - wyniki

Konkurs plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar”

 Poleski Park Narodowy, Urszulin 16 maja 2018 rok

 

Dn. 16 maja 2018 roku, komisja w składzie:

 

  1. Andrzej Różycki
  2. Barbara Szczygieł
  3. Anna Kuter
  4. Agnieszka Oleksiuk- Chudy

 

oceniła prace nadesłane na Konkurs plastyczny „Poleskich Torfowisk Czar”. W konkursie, w czterech kategoriach wiekowych, łącznie wzięło udział 375 osób. Konkurs przeprowadzono zgodnie z regulaminem. Komisja konkursowa oceniła prace uczestników. Na podstawie uzyskanej punktacji, sporządziła zestawienie oceny prac uczniów oraz wyłoniła zwycięzców, jak również osoby wyróżnione. Wyniki w tabeli poniżej:

 

 

 

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy: „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym” - ETAP FINAŁOWY

Etap finałowy konkursu o PPN odbędzie się 13 czerwca 2018 roku w Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym PPN w Urszulinie, ul. Lubelska 3a. Godzina rozpoczęcia - 10.00. Poniżej podajemy listę laureatów.

 

 

KONKURS O POLESKIM PARKU NARODOWYM

Etap finałowy

 

13 czerwca 2018

Godzina rozpoczęcia 10.00

Lista laureatów poniżej:

Czytaj więcej...