Aktualności

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poleski Park Narodowy serdecznie zapraszają do udziału w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym! 

Cele konkursu:

Kształtowanie kompetencji kluczowych, do których zaliczyć można m.in.:

- planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,

- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,

- rozwijanie osobistych zainteresowań.

Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych,

- udział w konkursie jest dobrowolny,

- o udziale w konkursie uczniowie powinni poinformować nauczyciela uczącego przyrody, biologii, geografii,

- konkurs składa się z etapu szkolnego, okręgowego i ogólnopolskiego w dwóch grupach:

a) I - klasy III- V,

b) II - klasy VI-VIII,

- etap szkolny odbywa się w macierzystych szkołach do 9 kwietnia 2021 r.,

- pytania na etap szkolny przygotowują nauczyciele w macierzystych szkołach,

- każda szkoła typuje tylko po 3 uczniów w każdej kategorii, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów na etapie szkolnym i niezwłocznie przesyła tylko elektronicznie protokoły konkursów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 12 kwietnia 2021 roku.

Tematyka konkursu o Poleskim Parku Narodowym:

- sieć obszarów Natura 2000 w rejonie Poleskiego Parku Narodowego,

- flora i fauna Parku,

- środowisko geograficzne Parku,

- ochrona przyrody.

Uczestnicy winni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu edukacji ekologicznej, sozologicznej, regionalnej i turystycznej.

Regulamin konkursu dostępny tutaj:

Regulamin konkursu wiedzy

 

Noc Sów w Poleskim Parku Narodowym

Poleski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w Nocy Sów!

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Chętne osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA NOC SÓW. W dniu wydarzenia na podany w formularzu adres mailowy zostanie przesłany link do spotkania. 

UWAGA: Osoby, które chcą uczestniczyć w spotkaniu za pośrednictwem telefonu, prosimy o wcześniejsze pobranie aplikacji Microsoft Teams. W przypadku korzystania z komputera pobieranie aplikacji nie jest konieczne - można uczestniczyć w spotkaniu z użyciem przeglądarki internetowej.

W programie wydarzenia przewidziano krótki wykład oraz spotkanie z pracownikami PPN, którzy na żywo będą zdawać relację z kilku miejsc w Parku.

Zapisy przyjmujemy do środy 10.03.2021 r. 

Spotykamy się 12 marca 2021 r. o godzinie 18.30.

Zapraszamy!

 

Konkurs plastyczny "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"

Poleski Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"!

Konkurs ma charakter otwarty. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. Udział w nim jest bezpłatny. Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych:

- Kategoria I: dzieci w wieku przedszkolnym,

- Kategoria II: dzieci szkół podstawowych klasy I-III,

- Kategoria III: dzieci szkół podstawowych klasy IV-VI,

- Kategoria IV: młodzież szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz ponadpodstawowych.

Tematyka: rysunek o tematyce przyrodniczej, ukazujący walory Poleskiego Parku Narodowego.

Temat pracy: "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka"

Ilość prac: Uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę.

Format: 297 x 420 mm (A3). Prace w innym formacie i prace z wykorzystaniem materiałów przestrzennych (liście, szyszki, nasiona) nie zostaną dopuszczone do oceny jury.

Technika dowolna.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 9 kwietnia 2021 roku (liczy się data nadania przesyłki) na adres: Poleski Park Narodowy, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin z dopiskiem na kopercie: Konkurs plastyczny "Cztery ekosystemy - woda, las, torfowisko, łąka".

Prace złożone w 2020 roku biorą udział w konkursie.

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 kwietnia 2021 roku za pośrednictwem strony internetowej PPN oraz portalu społecznościowego Facebook.

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej zostaną przesłane pocztą w terminie do 28 maja 2021 roku lub wręczone osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Edukacji i Udostępniania Parku pod numerem telefonu 82 562 23 83.

Regulamin dostępny tutaj:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA I OŚWIADCZENIE