Aktualności

Nowa monografia naukowa Poleskiego Parku Narodowego

Poleski Park Narodowy

informuje, że ukazała sie najnowsza monografia naukowa Parku pt.

"Poleski Park Narodowy

Dziedzictwo i przyszłość"

 

Redakcja naukowa

Tadeusz J. Chmielewski

Jarosław Szymański

Andrzej Weigle

 

Publikacja została wydana  przez

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Monografia jest bogato ilustrowana i liczy sobie 764 strony. Do książki dołączona jest płyta z tekstem monografii w formacie pdf. i licznymi załącznikami.

Książkę można nabyć w cenie 70,00 zł w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego, ul. Lubelska 3a w Urszulinie lub na stronie internetowej Parku link:

http://www.poleskipn.pl/index.php/edukacja/133-wydawnictwa 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi naukowymi dotyczącymi walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych naszego Parku.

 

  

 

Wystawa fotograficzna pt. Dziedzictwo przyrodnicze Polesia"

 Zapraszamy do Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Starym Załuczu do 31 października 2020 roku.