Aktualności

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

 

           bioroz2020  

Co robić by różnorodność biologiczna była wysoka, lub żeby przynajmniej nie malała. Jednym z warunków by utrzymać wysoką bioróżnorodność jest obecność wody. Wiemy, że od dawna bujne życie kwitło w dolinach rzek, a regularne wylewy wielkich rzek, pozwalały funkcjonować od wieków różnym kulturom na świecie. Wylewy Nilu przyczyniły się do rozwoju państwa faraonów, Wylewy Jangcy kształtowały rozwój Chin, a przykłady można by mnożyć. Dzisiaj najbogatsze ekosystemy związane są np. z wylewami Amazonki, Missisipi, Kongo, Okawango i wielu innym. Niestety w Europie większość rzek została uregulowana, ujęta w okalające je wały, a rzeki i tak co pewien czas wylewają. Dajmy więc miejsce rzekom, nie zabudowujmy ich dolin, bo rzeka wcześniej czy później upomni się o swoje tereny.

Czytaj więcej...

Komunikat turystyczny – zakup biletu wstępu online za pośrednictwem strony www.eParki.pl

Szanowni Państwo

Poleski Park Narodowy uprzejmie zawiadamia o nowej możliwości zakupu biletu wstępu na ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze Parku online

za pośrednictwem strony www.eParki.pl,

podstrona Poleskiego Parku Narodowego www.poleskipn.eparki.pl

Wystarczy założyć konto na stronie www.poleskipn.eparki.pl i dokonać zakupu biletu.

Uprzejmie zachęcamy do korzystania z internetowej formy zakupu biletów online za pośrednictwem strony www.poleskipn.eparki.pl.

Życzymy udanych spotkań z przyrodą.Komunikat turystyczny w sprawie zasad udostępniania Poleskiego Parku Narodowego w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Szanowni Państwo

Poleski Park Narodowy uprzejmie informuje, że od 20 kwietnia 2020 roku obszar parku narodowego jest udostępniony w celach turystycznych i rekreacyjnych, zgodnie z zachowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podczas korzystania z infrastruktury turystycznej Parku (kładki na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych, zadaszenia turystyczne, wieże i pomosty widokowe, miejsca postojowe, toalety), uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- zachowania odległości między osobami – minimalna odległość miedzy pieszymi 2m;

- zakrywania nosa i ust - noszenie maseczek lub innego rodzaju osłony na usta i nos; 

- noszenia rękawiczek jednorazowych.

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy o nadal panującym w kraju stanie epidemii i związanych z tym zagrożeniach rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 oraz konieczności stosowania się do określonych zasad w celu minimalizowania zagrożeń:

 

ü    OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ:

2 metry – minimalna odległość między pieszymi

Obowiązuje do: odwołania.

ü ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO:

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób nieletnich poza domem bez opieki dorosłego

Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia: od 20 kwietnia 2020 do odwołania

ü OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH:

Obowiązek dotyczy: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.

ü  ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań.

Obowiązuje do: odwołania.

 

Aktualne informacje związane z epidemią koronawirusa w Polsce, w tym o sposobach ochrony przed zakażeniem można znaleźć pod tym adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus.