Aktualności

Światowy Dzień Mokradeł

Dzień 2 lutego to dzień szczególny dla ochrony bioróżnorodności. To dzień, w którym obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł dla uczczenia uchwalenia Konwencji Ramsar. W tym roku jest to już 50 jubileusz podpisania tego ważnego, międzynarodowego aktu prawnego. Światowy Dzień Mokradeł ma nam uzmysławiać, jak ważnym elementem przyrody naszego kraju, kontynentu i świata są ekosystemy mokradłowe. Świadczy o tym ilość obszarów Ramsar na świecie – to 2414 obiektów. Ich łączna powierzchnia zajmuje obszar ośmiokrotnie większy od powierzchni naszego kraju. Skala ta mówi, jak ważne są mokradła nie tylko dla ptactwa wodno-błotnego, ale dla różnorodności biologicznej naszego globu. O wadze tego dokumentu świadczy także fakt, że spośród ponad 200 państw odnotowanych na naszym globie, 171 z nich podpisało tę Konwencję. Mokradła mają ogromne znaczenie także w naszym życiu, bo trzeba wiedzieć, że zapewniają utrzymanie dla 1.200 mln ludzi. To znaczy, że ponad 1/7 mieszkańców Ziemi ma pracę dzięki mokradłom, a to tyle, co liczba ludności zamieszkującej Afrykę.

Jak małe zasoby wodne są w Polsce może uzmysłowić nam fakt, że w Czadzie, państwie leżącym w sercu Sahary, utworzono 6 obszarów Ramsar o powierzchni 12 405 068 ha, co stanowi ponad 1/3 powierzchni naszego kraju. W Polsce mamy 19 obszarów Ramsar o łącznej powierzchni zaledwie 152 964 ha. To niewiele, więc dbajmy o wodę, dbajmy o mokradła. To one zapewniają bogactwo i różnorodność życia.

Poniżej udostępniamy Państwu krótką prezentację, która obrazuje, jak ważne dla światowej różnorodności biologicznej i dla nas samych są obszary mokradłowe.

Prezentacja

Nowe przewodniki po ścieżkach PPN

Serdecznie zapraszamy do zakładki Przewodniki, gdzie znajdują się obszerne opisy ścieżek Poleskiego Parku Narodowego. Przewodniki prowadzą krok po kroku po terenie każdej ze ścieżek i zawierają opisy oraz zdjęcia fauny i flory Parku. Mają one formę plików PDF i będą na bieżąco aktualizowane. Polecamy je jako uzupełnienie spaceru, ale także osobom, które dopiero planują zwiedzanie Parku.