Aktualności

„Od rana do wieczora chronić przyrodę pora”

Letnie dni otwarte PPN „Od rana do wieczora chronić przyrodę pora”” już za nami. Przez pięć dni, młodzi miłośnicy przyrody i Poleskiego Parku Narodowego, zaszczycali nas swą obecnością Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym w Urszulinie. Podczas licznych wyjazdów terenowych, nasi podopieczni mieli okazję poznać ścieżki przyrodnicze Parku: „Dąb Dominik”, „Perehod” i „Czahary”.  Uczestnicy zajęć wzięli udział także w leśnych podchodach na terenie O.O. Kochanowskie. Każdego dnia uczestnicy zajęć mieli zapewniony ciepły posiłek. Ostatniego dnia zajęć odbyła się wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie i do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gdzie wzięliśmy udział w bardzo ciekawych zajęciach edukacyjnych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wyjątkową atmosferę i duże zaangażowanie w realizacji zajęć.  Zdjęcia z tegorocznej edycji zajęć do zobaczenia na naszej stronie na Facebook.com

https://www.facebook.com/poleski

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

Pomagajmy mądrze – czynna ochrona populacji i rehabilitacja dzikich zwierząt

 

W dniach 23-24 czerwca 2018 roku na terenie Poleskiego Parku Narodowego odbyły się warsztaty dla dorosłych: „Pomagajmy mądrze – czynna ochrona populacji i rehabilitacja dzikich zwierząt”.

 

Podczas dwóch dni warsztatów dowiedzieliśmy się o walorach przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego oraz o czynnej ochronie tych obszarów. Podczas sesji referatowej pracownicy PPN pokazali dobre praktyki realizowane w Parku. Ważnym punktem warsztatów była wizyta w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Starym Załuczu, gdzie uczestnicy mogli na własne oczy zobaczyć, jak należy pomagać dzikim zwierzętom. Dziękujemy za przybycie Panu Bartkowi Gorzkowskiemu z lubelskiego egzotarium. Opowiedział on o bardzo ciekawych przypadkach związanych z egzotycznymi zwierzętami. Uczestnicy warsztatów mieli też okazję zapoznać się z podopiecznymi tego wyjątkowego Ośrodka.  Podczas sesji terenowych uczestnicy odwiedzili także ścieżki PPN „Dąb Dominik” i „Czahary”, by z bliska przekonać się, jak wygląda czynna ochrona obszarów Natura 2000 i Poleskiego Parku Narodowego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w warsztatach.

 

 

Fotorelacja z wydarzenia dostępna na naszym profilu na Facebook.com: http://bit.ly/2tHZjR1

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 „Dni żółwia” – marsz na orientację

 

W dniach: 28 i 29 maja 2018 roku na teranie PPN  odbyła się impreza edukacyjna:  „Dni żółwia” – marsz na orientację

                Rajd / marsz na orientację poświęcony był tematyce związanej z obszarami Natura 2000. W imprezie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Był to typowy rajd / marsz na orientację o charakterze zadaniowym, otwarty, o zasięgu ogólnokrajowym. W trakcie imprezy uczestnicy przeszli wyznaczoną wcześniej trasą w obrębie PPN po terenach objętych siecią Natura 2000 oraz wykonali zadania z zakresu wiedzy przyrodniczej.

„Dni żółwia” - marsz na orientację rozpoczęły się w różnych, wybranych przez startujące grupy miejscach. Zakończenie imprezy, prezentacja pracy grup i ich ocena odbyły się w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tam też był czas na wspólną zabawę i ognisko.

Celem tej imprezy było uświadomienie odbiorcom o potrzebie tworzenia obszarów Natura 2000 dla ochrony najcenniejszych gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk w celu zapewnienia ich przetrwania oraz rozbudzenie wśród młodzieży wrażliwości na przyrodę.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link