Aktualności

Przyrodniczy kalejdoskop RPN

W ramach prowadzonej działalności edukacyjnej Roztoczański Park Narodowy zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie aktywnej kampanii edukacyjnej „Przyrodniczy kalejdoskop RPN”.

Ideą projektu jest m.in.: wychowanie młodego pokolenia poprzez pogłębienie jego wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, aktywizacja ekologiczna dzieci na rzecz ochrony przyrody, podniesienie świadomości ekologicznej uczestników w/w projektu, kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, rozszerzenie i sprawdzenie praktycznej wiedzy przyrodniczej.

Nagrodzeni uczestnicy poza nagrodami rzeczowymi mają możliwość wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowym do Farmy Iluzji w Trojanowie. Planowany termin wyjazdu to 29 września br.

Honorowy patronat objął Kurator Oświaty w Lublinie.

Organizacja konkursu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 Więcej na www.roztoczanskipn.pl

Noc sów w Poleskim Parku Narodowym

31 marca 2017 roku odbyła się kolejna „Noc Sów” w Poleskim Parku Narodowym. Na rekordową liczbę uczestników czekało niemało atrakcji. Z prelekcji prowadzonych przez ekspertów, można było się dowiedzieć wielu ciekawych informacji na temat krajowych sów oraz ich zwyczajów. Następnie wraz z przewodnikami, uczestnicy udali się na teren O.O. Łowiszów by tam pod osłoną nocy nasłuchiwać odgłosów ptaków. Podczas spaceru dało się usłyszeć z oddali aksamitny głos puszczyka, który w ciepłą marcową noc dawał znać o swojej obecności. Na wszystkich uczestników nocnej wyprawy czekał ciepły posiłek i ognisko na terenie zadaszenia turystycznego w Łowiszowie.

Pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc w realizacji przedsięwzięcia. Państwu Orłowskim, Pani Joannie Wołoszkiewicz, Tadeuszowi Roczniakowi i wszystkim pozostałym obecnym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie! Zapraszamy na kolejną edycję za rok!

Pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskim Nocy Sów jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Festiwal Piosenki Przyrodniczej 2017

30 marca 2017 roku odbyły się przesłuchania konkursowe Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Przyrodniczej we Włodawie. Organizatorami konkursu byli: Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. F. Kleeberga we Włodawie, Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie, Poleski Park Narodowy, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Włodawa. Patronat honorowy nad konkursem objęli Wiesław Muszyński - Burmistrz Włodawy oraz Andrzej Romańczuk - Starosta Włodawski.

Uczestnicy festiwalu to dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, oceniani w kategoriach wiekowych solistów i zespołów.

Celem przedsięwzięcia była popularyzacja piosenek o tematyce przyrodniczej, ekologicznej, upowszechnianie wartości przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych, prezentacja dorobku wokalnego młodych artystów - amatorów i promocja walorów turystycznych Włodawy i okolic.

Czytaj więcej...