Aktualności

Wizyta Ministra Środowiska Pana Michała Wosia w Poleskim Parku Narodowym

W dniu 12 września 2020 roku w Poleskim Parku Narodowym odbyło się doniosłe wydarzenie z udziałem Ministra Środowiska, Pana Michała Wosia.

Pan Minister Michał Woś złożył podpis pod Rozporządzeniem w sprawie ustanowienia Planu Ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego.

Odbyło się również spotkanie Pana Ministra z członkami nowo powołanej Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego, w czasie którego Pan Minister osobiście wręczył nominacje osobom powołanym w skład Rady.

Miejscem wydarzenia była ścieżka przyrodnicza "Czahary" w miejscowości Zastawie. Odpowiednią atmosferę zapewniły klucze przelatujących gęsi i żurawi.

Pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu "Pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym"!

Dla uczestników wydarzenia zaplanowano:

1. Liczenie żurawi o wschodzie słońca
Godzina: 5.30-7.00
Miejsce: początek ścieżki dydaktycznej "Czahary" przy wieży widokowej w Zastawiu
Samodzielne zwiedzanie ścieżki dydaktycznej "Czahary"
Godzina: 8.00-10.30

2. Wykłady "Żuraw w naturze", "Żuraw w kulturze", "Przyroda sercu bliska"
Godzina: 12.30-14.00
Spotkania z żółwiem błotnym (warsztaty, prelekcje)
Godzina: 14.00-16.00
Miejsce: siedziba Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, ul. Lubelska 3a

3. Liczenie żurawi o zachodzie słońca
Godzina: 16.00-19.30
Miejsce: ścieżka dydaktyczna "Czahary" i okolice Poleskiego Parku Narodowego
Miejsce zbiórki: siedziba Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, ul. Lubelska 3a

Obowiązują zapisy.
Prosimy wyposażyć się w materiały ochrony osobistej (maseczki).

Czytaj więcej...

Uwaga! Rak marmurkowy

Drodzy Turyści odwiedzający Poleski Park Narodowy i Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, służby  Parku wyrażają swoje zaniepokojenie związane z postępującą ekspansją rozmnażającego się poprzez partenogenezę (bez obecności samców) inwazyjnego raka marmurkowego. Dotychczas potwierdzono jego występowanie w jeziorach Miejskim i Kleszczów koło Ostrowa Lubelskiego (Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie, obszar siedliskowy Natura 2000 Ostoja Parczewska i obszar ptasi Natura 2000 Lasy Parczewskie).

Informację o tym gatunku przekazał nam Pan Rafał Maciaszek pracownik SGGW w Warszawie zajmujący się gatunkami obcymi w polskich wodach, który badał doniesienia o tym raku w okolicach Ostrowa Lubelskiego. Powtarzając informacje Pana Rafała, uczulamy Państwa na ten gatunek raka.

Tego gatunku nie należy traktować jak innych znanych dotąd inwazyjnych raków - pręgowatego czy sygnałowego. Ten gatunek powstał w akwarystyce w wyniku mutacji. Z jednego osobnika można otrzymać kilkaset nowych, przy czym młode już po ok. 2-3 miesiącach same produkują jaja. Brak samców u tego gatunku powoduje, że nie można zastosować metod feromonowych czy wprowadzić jako konkurencji genetycznie zmodyfikowanych samców. Rak ten bez większego problemu, konkurencyjnie zniszczy każdy znany gatunek raka występujący w polskich wodach (rak szlachetny, rak błotny). Z rakiem marmurkowym nie radzą sobie także drapieżne gatunki ryb występujące w naszych zbiornikach (sum europejski, szczupak, sandacz, okoń).

Czytaj więcej...