Aktualności

Wielka Lekcja "Człowiek w Środowisku" i konkurs ekologiczny

Serdecznie zachęcamy do udziału w wojewódzkim konkursie ekologicznym.

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj: Regulamin konkursu "Człowiek w środowisku"

 

Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery

Zgodnie z decyzją 41. sesji Konferencji Generalnej UNESCO 3 listopada 2022 roku po raz pierwszy świętujemy Międzynarodowy Dzień Rezerwatów Biosfery. W tym roku kończymy także trwające od 2021 roku  obchody 50-lecia programu Człowiek i Biosfera (MAB). Obchody nowo powstałego święta mają na celu promować ideę rezerwatów biosfery, tworzonych w myśl zrównoważonego rozwoju. 

Poleski Park Narodowy stał się częścią światowej sieci rezerwatów biosfery w 2002 roku, jako część utworzonego w Polsce Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Analogicznie działania podjęto po stronie ukraińskiej, gdzie powstał „Szacki Rezerwat Biosfery”, oraz na Białorusi, gdzie utworzono Rezerwat Biosfery „Polesie Nadbużańskie”. 

28 października 2011 r. pomiędzy Polską, Białorusią i Ukrainą zostało podpisane porozumienie w sprawie utworzenia Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. 

Obradująca w dniach 9-13 lipca 2012 r. Międzynarodowa Rada Koordynacyjna Programu Człowiek i Biosfera (MAB) włączyła na listę rezerwatów biosfery 20 nowych obszarów, w tym dwa transgraniczne. Jednym z nich był właśnie Transgraniczny Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie", obejmujący obszary w Polsce, na Białorusi i Ukrainie, dotychczas funkcjonujące jako odrębne (krajowe) rezerwaty biosfery.

Obecnie na całym świecie istnieje 738 rezerwatów biosfery, z czego 22 to rezerwaty transgraniczne.

Źródło grafiki: Unesco.org