Aktualności

Warsztaty ornitologiczne "Ptaki wokół nas - unikalny świat ptaków Polesia"

W dniach 21-23 czerwca w Poleskim Parku Narodowym odbyły się warsztaty ornitologiczne „Ptaki wokół nas – unikalny świat ptaków Polesia”. W warsztatach wzięło udział 60 uczestników. Każdemu zapewniono nocleg, wyżywienie oraz transport na zajęcia terenowe. Ponadto każdemu wręczono komplet materiałów promocyjnych. 

Warsztaty rozpoczęły się wystąpieniem przedstawicieli Fundacji Ptasie Horyzonty, Prezesa Łukasza Bednarza oraz Pani Anny Floryszek-Kosińskiej. Wygłosili oni prezentację dotyczącą projektu "Ptasie Horyzonty - czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu", która była jednocześnie jego oficjalnym otwarciem.

Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia: 
1. Sposoby oznaczania ptaków. 
2. Metody badania ptaków. 
3. Czynniki środowiskowe determinujące występowanie ptaków. 
4. Bierna i czynna ochrona ptaków wodno-błotnych. 
5. Awifauna lęgowa stawów w Pieszowoli. 
6. Flagowe gatunki ptaków regionu. 
7. Biologia lęgowa ptaków wodno-błotnych. 
8. Charakterystyka pokarmu wybranych grup ptaków. 

Wykłady oraz zajęcia w terenie prowadzili dr Maciej Filipiuk oraz dr Marek Nieoczym. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz zaangażowanie, prowadzącym za ogrom wiedzy, a przedstawicielom Fundacji za pomoc w organizacji wydarzenia. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach!

Warsztaty zostały zrealizowane w ramach projektu „Ptasie Horyzonty – czynna ochrona zagrożonych gatunków ptaków na Polesiu”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.

c

IMG 7919

IMG 0928