Aktualności

Konkurs Plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb” - laureaci

Konkurs plastyczny „Nasza Natura – Mój skarb”

 Poleski Park Narodowy, Urszulin 23 maja 2017 rok

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Dn. 23 maja 2017 roku, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Nasza Natura - Mój skarb". W tym roku wpłynęła rekordowa liczba prac, a ocenę komisji nie ułatwiał bardzo wysoki poziom artystyczny dzieł.  Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, a także ich opiekunom za ogromny nakład pracy włożony w przygotowanie dzieci do konkursu. Gratulujemy wszystkim laureatom!

  Wyniki w tabeli poniżej:

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017 - laureaci etapu okręgowego

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy i Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie serdecznie zapraszają laureatów etapu okręgowego ze szkół podstawowych i gimnazjów na finał Konkursu o Poleskim Parku Narodowym.

Laureatów wraz z opiekunami zapraszamy do Urszulina  7  czerwca 2017  g.10.00

ul. Lubelska 3a, 22-243 Urszulin

Cele konkursu:
Kształtowanie tzw. umiejętności ponadprzedmiotowych, do których zaliczyć można m.in.:

  • planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki oraz przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,
  • poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,
  • rozwijanie osobistych zainteresowań.

 

Działanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Przedsięwzięcie pn. „Aktywna edukacja ekologiczna społeczności obszarów Natura 2000 w Poleskim Parku Narodowym”.

Więcej o projekcie tutaj: link

 

Lista laureatów poniżej:

Czytaj więcej...

Wschody Powiatu Włodawskiego

W piątek, 21 kwietnia podczas uroczystej gali w hotelu „Drob” Urszulinie nastąpiło rozstrzygnięcie prestiżowego konkursu do tytułu „(W)schodu Powiatu Włodawskiego”. Powiatowe „Oscary” otrzymali: w kategorii Osobowość Roku - prof. Stanisław Baj, w kategorii Firma - Huta Szkła w Dubecznie, w kategorii Instytucja - Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie. Wśród nominowanych było 9 podmiotów: dwie osoby, trzy firmy i cztery instytucje. Laureatów wyłoniła 8-osobowa Kapituła. Jednym z tegorocznych laureatów został Poleski Park Narodowy!

Czytaj więcej...